Nieuws

Plaatjesremmers herstarten na intracerebrale bloeding

Gepubliceerd
29 augustus 2019
Bijna de helft van de patiënten met een intracerebrale bloeding gebruikt een trombocytenagregatieremmer (TAR) voor de bloeding. Het is onbekend of en wanneer herstarten hiervan veilig is. Uit een Britse RCT blijkt nu dat herstarten niet onveiliger is dan alle middelen gestopt laten.
3 reacties

De onderzoekers van de RESTART trial includeerden 537 patiënten die een intracerebrale bloeding kregen terwijl zij antitrombotische medicatie gebruikten. Direct daarna werd deze medicatie gestaakt. Bij inclusie werden patiënten gerandomiseerd in twee groepen: herstart van de TAR (acetylsalicylzuur, dipyridamol of clopidogrel) of niet. De primaire uitkomstmaat was het opnieuw optreden van een symptomatische intracerebrale bloeding. De belangrijkste secundaire uitkomstmaat was het optreden van ernstige vaatocclusies zoals een myocardinfarct.

Na randomisatie werd bij 268 patiënten de plaatjesremmer herstart en bij 269 patiënten bleef het middel gestopt. De deelnemers waren gemiddeld 76 jaar oud en tweederde was man. De mediane follow-uptijd was twee jaar. Tijdens het onderzoek trad opnieuw een intracerebrale bloeding op bij 12 herstarters met plaatjesremmers (4%) en bij 23 stoppers (9%) (aangepaste hazard ratio 0,51; 95%-BI 0,25 tot 1,03). Ernstige vaatocclusies traden op bij 39 deelnemers (15%) in de plaatjesremmersgroep en bij 38 deelnemers (14%) in de stopgroep (aangepaste hazard ratio 1,02; 95%-BI 0,65 tot 1,60). Herstart van plaatjesremmers was dus niet onveiliger dan stoppen.

Een mogelijk beperking van het onderzoek is dat de inclusie niet werd gehaald en daarmee de power ontoereikend was. Daarom pleit de Lancet voor langetermijnonderzoek om te bevestigen dat herstart van plaatjesremmers de beste keuze is. Ook het optimale moment van herstart is nog onduidelijk (in dit onderzoek was dat mediaan na 76 dagen). Het effect op de richtlijnen blijft daarom afwachten, maar het zou goed kunnen dat u in uw praktijk vaker patiënten gaat tegenkomen die plaatjesremmers gebruiken na een intracerebrale bloeding.

Literatuur

  • RESTART Collaboration. Effects of antiplatelet therapy after stroke due to intracerebral haemorrhage (RESTART): a randomised, open-label trial. Lancet 2019;393:2613-23.

Reacties (3)

Gobel 3 september 2019

De openingszin: "Bijna de helft van de patiënten met een intracerebrale bloeding gebruikt een trombocytenagregatieremmer (TAR) tegen de bloeding", klopt inhoudelijk niet. Trombocytenagregatieremmers zoals aspirine, clopidogrel etc. veroorzaken juist bloedingen. 

Vincent van Vugt 4 september 2019

Beste Gobel, hartelijk dank voor uw reactie. U heeft uiteraard gelijk: dit is mis gegaan tijdens het redigeerproces. Het woord "tegen" dient vervangen te worden door "voor".

Susan Umans 18 september 2019

Bij dit online bericht is het woord 'tegen' inmiddels vervangen door het woord 'voor'.

 

Verder lezen