NHG Forum

Plofpillen [Column]

Gepubliceerd
3 februari 2020
Herkenbaar? Je schrijft een recept uit, maar het middel is niet leverbaar. In 2018 was dat het geval met zo’n duizend uiteenlopende geneesmiddelen. Soms is een alternatief zo gevonden, maar steeds vaker niet.
0 reacties
Monique Verduijn
Monique Verduijn, apotheker en programmaleider NHG-Formularium

Dat een geneesmiddel niet leverbaar is kan komen door een kleine voorraad, een fout bij de productie met afgekeurde productiebatches tot gevolg, of er is een wereldwijd tekort aan de geneesmiddelgrondstof. Steeds vaker komen er bovendien meldingen van verontreinigde geneesmiddelgrondstoffen. Onze geneesmiddelen worden vrijwel niet meer in Europa gemaakt, maar worden ver weg en snel geproduceerd met een zo hoog mogelijke opbrengst voor een lage prijs. Tabletten van verschillende generieke merken bevatten de grondstof van een en dezelfde fabriek in bijvoorbeeld India of China. Ook zijn er steeds minder fabrikanten, waardoor we afhankelijk zijn van een paar fabrieken.

Natuurlijk zijn we gebaat bij lage geneesmiddelkosten. Immers, zo houden we de zorg betaalbaar. Bij gelijkwaardige geneesmiddelen kiezen we in het NHG-Formularium voor de laagste prijs. Als neveneffect maken we ons daarbij afhankelijk van de (massa)productie van geneesmiddelen ver weg, in een of twee fabrieken. Onverkwikkelijk wanneer zulke goedkoop geproduceerde plofpillen verontreinigd blijken met schadelijke stoffen.

Onze minister werkt aan oplossingen, zoals een aan te leggen voorraad van vijf maanden. Of dit verlichting zal geven, is de vraag. Het streven om de productie terug in Europa te krijgen klinkt positief, al profiteren we daar op korte termijn niet van. Wat we zelf kunnen doen? Conform onze richtlijnen inzetten op een gezonde leefstijl en daarmee het gebruik van geneesmiddelen voorkomen.

Monique Verduijn, apotheker en programmaleider NHG-Formularium, schreef deze maand de gastcolumn

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen