Nieuws

Pneumokokkenvaccinatie niet effectief ter preventie van OMA

Gepubliceerd
10 september 2003

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat het niet effectief is om kinderen tussen de 1 en 7 jaar met recidiverende oorontstekingen te vaccineren met pneumokokkenvaccin ter preventie van nog meer otitiden. Bekend was al dat als je alle zuigelingen met het pneumokokkenconjugaatvaccin vaccineert, het aantal kinderen met meer dan 6 oorontstekingen per jaar met 12% afneemt. Maar de absolute getallen van deze groep zijn klein en aan de kosteneffectiviteit wordt getwijfeld. Bij pasgeborenen is het vooralsnog moeilijk vast te stellen of ze veel oorontstekingen zullen krijgen. Als ze 1 jaar oud zijn, dan is het vaak al wel duidelijk dat het ‘orenkindjes’ zijn. Daarom ook hebben Veenhoven et al. juist bij deze groep gekeken of vaccineren na 1 jaar nog effectief is. In een gerandomiseerd onderzoek hebben ze het effect van het pneumokokkenconjugaatvaccin (7-valent) met een booster van het polysacharidenpneumokokkenvaccin (23-valent) onderzocht. Vaccineren bleek dus geen bescherming te geven. De onderzoekers zagen zelfs meer episoden van OMA in de gevaccineerde groep. Bovendien bleken andere pneumokokkenserotypen de plaats in te nemen van de verjaagde pneumokokken. Dit zou volgens de onderzoekers kunnen verklaren dat er meer OMA was in de gevaccineerde groep. Verandering van de bacteriële flora zou meer kans geven op OMA. De les moet dan ook zijn dat we zuinig met onze nuttige bacteriën moeten zijn. Dat betekent dus oppassen met zowel antibiotica als ook met vaccins. En zolang we bij zuigelingen nog niet goed kunnen vaststellen of het ‘orenkinderen’ worden, heeft vroeger vaccineren ook niet veel te bieden. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen