Nieuws

Point-of-care tests kosteneffectief voor uitsluiten DVT

Gepubliceerd
30 maart 2015
Dossier
Veilig uitsluiten van diepe veneuze trombose (DVT) door de huisarts, zonder dat de patiënt de praktijk uit hoeft: is dat lonend? De recente herziening van de NHG-Standaard adviseert om bij een vermoeden van DVT een risicoscore te bepalen aan de hand van een beslisregel. Bij een niet-verhoogd risico wordt het D-dimeer bepaald, meestal in een nabijgelegen ziekenhuis. Point-of-care tests (POCT’s) maken een snelle betrouwbare bepaling van D-dimeer in de huisartsenpraktijk mogelijk. Inzet van deze POCT’s blijkt kosteneffectief.
Hendriksen et al. verrichtten een meta-analyse en selecteerden vier POCT’s (Triage, Cardiac, Nyocard en Simplify) op basis van gebruiksvriendelijkheid. Van drie behandelstrategieën werden het effect op gezondheid en de kosten vergeleken: de beslisregel in combinatie met een laboratoriumbepaling van D-dimeer (referentiestrategie), de beslisregel in combinatie met een POCT en rechtstreeks doorverwijzen naar het ziekenhuis. Berekeningen werden gemaakt met een model waarin een fictief cohort volwassenen, dat met pijn in het onderbeen bij de huisarts kwam, werd gevolgd over een periode van tien jaar. Het model is bij uitstek toegespitst op de Nederlandse praktijk: de eigenschappen van dit fictieve cohort werden betrokken uit AMUSE (Amsterdam Maastricht Utrecht Study on thromboEmbolism); voor de kostenanalyse werden de in Nederland geldende tarieven van 2010 gebruikt.
De referentiebehandeling, beslisregel en laboratoriumbepaling van D-dimeer, kostte € 8354 per patiënt over een periode van 10 jaar. Er waren marginale verschillen in gezondheidsuitkomsten voor de verschillende behandelstrategieën. De duurste optie was direct doorsturen naar het ziekenhuis en kostte € 114 meer dan de referentiestrategie (95%-BI € 85 tot € 155). In 96,3% van de simulaties bleek Simplify de goedkoopste optie: € 155 goedkoper dan de referentiestrategie (95%-BI –€ 246 tot –€ 83).
De huisarts kan POCT’s inzetten om DVT betrouwbaar, goedkoop én in eigen beheer uit te sluiten, mits zorgvuldig geïmplementeerd en, niet onbelangrijk, vergoed door de zorgverzekeraar.
Chris Walinga

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen