Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 4

Jaargang
58

Nieuws

 • Bloeddruk en DM2: belangrijk nieuws

  Een daling van de systolische bloeddruk met 10 mmHg bij patiënten met diabetes mellitus type 2 leidt tot een aanzienlijke daling van de micro- en macrovasculaire complicaties. Dit effect is groter dan tot nu toe is aangenomen en kan tot aanscherping van de…

 • Point-of-care tests kosteneffectief voor uitsluiten DVT

  Veilig uitsluiten van diepe veneuze trombose (DVT) door de huisarts, zonder dat de patiënt de praktijk uit hoeft: is dat lonend? De recente herziening van de NHG-Standaard adviseert om bij een vermoeden van DVT een risicoscore te bepalen aan de hand van een…

 • CRP-meting bij kinderen?

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • Zoutloos is zinloos

  Zoutbeperking tot maximaal 6 gram per dag lijkt een veilig advies, zelfs als er sprake is van hypertensie, cardiovasculaire morbiditeit of hartfalen. Een strengere zoutbeperking heeft geen toegevoegde waarde. Een dieet dat minder dan 6 gram keukenzout bevat,…

 • ‘Patiënten hebben heel duidelijke voorkeuren bij de aanvalsbehandeling van migraine’

  Afgelopen najaar promoveerde Frans Dekker op zijn proefschrift Patients’ preference in migraine. In een interview vertelt hij over zijn onderzoeksresultaten die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Plaatjesrijk plasma-injecties bij gonartrose

  Gonartrose is veelal een progressieve en pijnlijke aandoening. Behandeling bestaat primair uit oefeningen en leefstijlaanpassing en daarnaast adequate pijnstilling. Wanneer deze interventies niet afdoende zijn, blijven er weinig minimaal invasieve…

 • Wedden dat u stopt met roken?

  Rokende zwangere vrouwen wie een flinke beloning in het vooruitzicht wordt gesteld als zij stoppen met roken, stoppen vaker dan lotgenoten die alleen de gewone zorg krijgen. Onlangs verscheen in de BMJ een aardige studie van Schotse onderzoekers onder…

 • Subcutaan triptaan bij clusterhoofdpijn

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Clusterhoofdpijn is een ernstige vorm van hoofdpijn, waarbij snelle en…

 • Minder keelpijn na (adeno)tonsillectomie

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. …

 • Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

  De stiefmoeder van Sneeuwwitje wilde graag de mooiste zijn. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste van het land?’ Zo’n spiegel is handig als je de mooiste wilt zijn, maar hoe kun je als wetenschapper weten of je de beste bent? …

 • Later op de dag meer antibiotica

  Huisartsen zijn dagelijks bezig met de beslissing om wel of niet antibiotica voor te schrijven. Naast richtlijnen zijn er nog andere factoren die hierbij een rol spelen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat huisartsen makkelijker antibiotica voorschrijven aan het…

 • Intensivering nascholing leidt tot betere spirometrie

  Medio 2013 rapporteerden wij in H&W de resultaten van een onderzoek naar het effect van twee varianten van spirometrienascholing op de kwaliteit van spirometrietests in huisartsenpraktijken. In praktijken die de CASPIR-cursus hadden gevolgd, zagen we na de cursus gemiddeld 12% meer goed uitgevoerde…

 • Zorg ook voor de ouders

  Ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben behoefte aan een goed luisterend oor van hun huisarts. Allereerst als ze langskomen op het spreekuur met het vermoeden dat er iets niet klopt bij hun kind. Maar ook daarna: blijf aandachtig…

Wetenschap

 • Lessen uit het tuchtrecht voor de huisarts

  Huisartsen kunnen te maken krijgen met de tuchtrechter. Huisartsen bellen vaak naar de Artseninfolijn voor juridische bijstand. …

 • Interventies na gehoorscreening bij volwassenen

  Slechthorendheid komt zeer veel voor onder volwassenen, maar wordt te weinig gediagnosticeerd en behandeld. In de praktijk accepteren veel slechthorenden geen hoortoestel en mensen die er een hebben,…

 • De communicatietoets en de context van het consult

  Communicatievaardigheden worden in de huisartsenopleiding getoetst zonder expliciet rekening te houden met de context van het consult. Onderzoeken naar de communicatie van huisartsen in de dagelijkse…

 • Communicatietoets in de opleiding moet beter!

  Essers et al. stellen dat niet elk consult dezelfde communicatievaardigheden vereist en dat generieke communicatievaardigheden niet in elk consult op dezelfde manier kunnen worden toegepast. Als aios huisartsgeneeskunde (verder: aios) zijn wij het met deze stelling eens. Op basis van de bevindingen…

 • Hoe pluis is het niet-pluisgevoel?

  Het ‘pluis/niet-pluisgevoel’ berust op medische kennis, ervaringskennis en contextkennis. Het pluis/niet-pluisgevoel is in eerste instantie intuïtief, maar kan de aanzet vormen tot beredeneerd diagnostisch…

 • NHG-Standpunt miskent subklinische vitamine-B12-deficiëntie

  Het NHG-Standpunt Diagnostiek van vitamine-B12 -deficiëntie reflecteert de huidige opvatting dat evidence-based medicine geen ander uitgangspunt kan hebben dan ‘bewijs’ uit RCT’s met harde eindpunten. In de oorspronkelijke definitie is evidence-based medicine echter the conscientious,…

Praktijk

 • £ 800 beloning om te stoppen met roken

  Een groep Australische rokende zwangeren kreeg £ 450 bij de belofte om te stoppen met roken. Als ze inderdaad stopten, kregen ze nog eens £ 350. Dat hielp; 23% stopte met roken. Zonder de beloning stopte maar 9%. Een goede mix van straffen en belonen werkt het beste. Als we dit nu eens…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Juist Erysipeloïd ontstaat doorgaans vanuit een wond en wordt veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae (grampositieve bacterie). De infectie kan ontstaan bij personen die frequent met vis, vogels of vlees in aanraking komen, zoals slagers, poeliers en…

 • Interventies bij overspanning en burn-out

  Overspanning (surmenage ) is het gevolg van te veel stress en een tekortschietende stresshantering (controleverlies). Kenmerken van overspanning zijn spanningsklachten (distress ) en sociaal disfunctioneren. …

 • Kennistoets: vragen

  Op het spreekuur van de huisarts komt de heer Visser, een 32-jarige slager. Hij heeft sinds enkele dagen uitslag op zijn hand, die zich langzaam uitbreidt. Sinds vanmorgen voelt hij zich beroerd en heeft hij koorts. Bij onderzoek vindt de huisarts een paarsrode, scherp…

 • Nagelriemontsteking

  Huisartsen zien regelmatig patiënten met een rode pijnlijke vinger, die ook vaak warm en gezwollen is. Patiënten kunnen de aangedane vinger dikwijls niet goed gebruiken. Het gaat meestal om een paronychia, ook wel nagelriemontsteking of ‘omloop’ genoemd. Deze kan beperkt…

 • Kind op het hoofd gevallen

  Baby’s en peuters vallen vaak, soms ook op het hoofd. Jonge kinderen ( Het aantal kinderen dat de huisarts ziet na een val op het hoofd is niet bekend. Waarschijnlijk zien huisartsen deze kinderen het meest tijdens diensturen. Een val op het hoofd is…

 • Tubereuze borsten

  Het betreft een 19-jarige vrouw, die sinds de start van haar pubertijd voortdurend onzeker over haar borsten is. Haar voorgeschiedenis vermeldt een hypothyreodie, waarvoor zij levothyroxine gebruikt. Vanaf de start van de groei van de mammae, waren haar borsten anders dan die van haar…