Nieuws

Praktijkmanagement in de huisartsopleiding

Gepubliceerd
4 december 2013
Een van de redenen om huisarts te worden is het ideaalbeeld van de mogelijkheden en vrijheid die een eigen praktijk geeft. Naarmate de huisartsopleiding vordert, dringt zich bij aios echter steeds meer de vraag op: wat komt er allemaal wel niet kijken bij het hebben van een eigen praktijk? Aios weten weinig van dit onderwerp omdat al vanaf de vakkenpakketkeuze op de middelbare school de focus op geheel andere zaken ligt dan administratie, jaaropgaves, onderhandelen over tarieven en personeelsmanagement. De interesse in het overnemen van een praktijk neemt hierdoor af.
In Australië geeft inmiddels 21% van de aios aan absoluut geen eigen praktijk te willen en 54% wil eerst meer managementspecifieke vaardigheden aanleren voordat zij een overname overwegen. Onderzoekers aldaar hebben daarom middels een kwalitatief onderzoek onder aios en recent afgestudeerde huisartsen geanalyseerd hoe praktijkmanagementvaardigheden aangeleerd kunnen worden. Belangrijkste leerpunten waren dat die vaardigheden niet te leren zijn uit boeken en er gericht onderwijs in de opleidingspraktijk moet worden gegeven, liefst door praktijkeigenaren. Dit onderwijs moet tijdens het laatste jaar van de opleiding plaatsvinden, omdat aios zich dan in de spreekkamer zeker (genoeg) voelen en meer oog krijgen voor de organisatie eromheen. Een laatste aanbeveling was om de aios en huisartsopleider gedurende een bepaalde periode een dag per week vrij te plannen van consulten, zodat ze zich puur op dit onderwerp kunnen richten.
Natuurlijk is de situatie in Australië anders dan in Nederland en is hier al enige aandacht voor praktijkmanagement in de opleiding. Toch liet ook de recente Nivel-enquête, gehouden onder aios en pas afgestudeerde huisartsen, zien dat een overgrote meerderheid vindt dat organisatie van zorg te weinig aan bod komt in de opleiding (aios: 73%, pas afgestudeerden: 71%). De behoefte aan meer onderwijs over dit onderwerp is daarmee duidelijk en de bal ligt bij de opleidingen. Tijdelijk een dag in de week uittrekken om dit onderwerp op een gestructureerde manier met de huisartsopleider te bespreken, is wat mij betreft een prima optie.
Persijn Honkoop

Literatuur

  • 1.Sturgiss E, et al. To own or not to own. How can we best educate general practice registrars about practice ownership? Aust Fam Physician 2013;42:503-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen