Nieuws

Praktijkorganisatie en werktevredenheid internationaal gerelateerd

Gepubliceerd
29 mei 2020
De werktevredenheid van huisartsen varieert. Zo is in Noorwegen 8,1% van de huisartsen ontevreden over hun werk versus 37,4% in Duitsland. Vooral huisartsen van middelbare leeftijd, solisten en huisartsen die een hoge werkdruk ervaren, zijn minder tevreden over hun werk.
0 reacties

Werkgerelateerde onvrede speelt vermoedelijk een rol bij het huidige huisartsentekort. De Commonwealth Fund International Health Policy Survey of Primary Care Physicians onderzocht welke factoren waren gerelateerd aan tevredenheid over het werk.

In de editie van 2015 participeerden 11 landen en werelddelen, waaronder Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. De subgroepen van deelnemers varieerden tussen 503 en 2905 huisartsen en de deelname varieerde tussen 19% en 47%. De aselect uitgenodigde huisartsen vulden op papier, online of telefonisch een vragenlijst in. De analyse bestond uit een multilevel gewogen logistische regressieanalyse met de uitkomst ontevredenheid over het werk.

Deze ontevredenheid varieerde van 8,1% in Noorwegen tot 37,4% in Duitsland (Nederland 15,6%). De ontevredenheid trad vaker op bij middelbare leeftijd (45 tot 54 jaar; gecorrigeerde oddsratio (OR) 1,32; 95%-BI 1,17 tot 1,49), in stedelijk gebied (OR 1,12; 95%-BI 1,03 tot 1,22), bij solisten, bij een hoge werklast en bij lange wachttijden. Gebruik van een EPD en een praktijkmanager verkleinden de kans op ontevredenheid.

Natuurlijk kan vertekening – door selectief geheugen of waarneming – de resultaten hebben beïnvloed, maar de meeste variabelen (leeftijd, soort praktijk) waren objectief. Hoewel een causale relatie niet is bewezen ondersteunen deze resultaten maatregelen als taakdelegatie en praktijkverkleining.

Literatuur

  • Cohidon C, et al. Practice organization characteristics related to job satisfaction among general practitioners in 11 countries. Ann Fam Med 2019;17:510-17.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen