Nieuws

Praktische preventie

Gepubliceerd
10 augustus 2010

Doelgroep Medisch studenten, artsen in opleiding en (huis)artsen. Inhoud De auteurs beschrijven in 25 hoofdstukken de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van preventie van een aantal aandoeningen. Daarnaast kijken ze welke consequenties dit heeft voor de dagelijkse praktijk van de huisarts. Naast voor de hand liggende onderwerpen als hypertensie, diabetes en maligniteiten besteden de auteurs ook aandacht aan verschillende infectieziekten en osteoporose. De redactie koos ervoor alleen somatische aandoeningen te bespreken, hoewel de preventie van psychosociale en psychiatrische problematiek voor alle praktiserende artsen van minstens evengroot belang is. Op een enkele uitzondering na zijn de auteurs allen huisarts. Het boek hanteert een vast stramien, waardoor het bezwaar van veel verschillende auteurs met diverse stijlen van schrijven minder belangrijk is. Ieder hoofdstuk eindigt met het benoemen van een paar opvallende statements voor de praktijk. Oordeel De laatste tien jaar is er een enorme toename van leerboeken op het terrein van de huisartsgeneeskunde. Dit ondanks de trend naar een meer digitale informatie-uitwisseling. In dit boek is getracht een link te maken tussen de huidige stand van wetenschap en de dagelijkse praktijk. Dat is voor zover mogelijk goed gelukt. De vraag is echter wie dit boek zal gaan lezen. Het is geen leesboek waaruit je ’s avonds een paar hoofdstukken leest. Als naslagwerk voldoet het minder dan gerichte informatie via internet, die sneller toegankelijk en minder snel gedateerd is. De doelgroep is breed gekozen maar voor medisch studenten is het te veel huisartsgeneeskundig georiënteerd. De meest voor de hand liggende toepasbaarheid lijkt te liggen bij de huisartsenopleiding en mogelijk in thematische besprekingen in praktijken of hagro’s. Na het lezen van hoofdstukken uit dit boek kunnen discussies over de werenschappelijke achtergrond van preventie, de adviezen voor de dagelijkse praktijk en de harde werkelijk om preventie echt een zinvol en efficiënt onderdeel van de dagelijkse praktijk te laten zijn, voor alle deelnemers een hoop kennis en inzicht opleveren. Wil van den Bosch

Waardering: ***

* zeer matig ** matig *** redelijk, niet heel bijzonder **** goed ***** niet te missen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen