Nieuws

Praten over seks op het werk

Gepubliceerd
10 november 2008

Communicatie tussen ouders en hun opgroeiende kinderen over seks is van belang voor de ontwikkeling van verantwoord seksueel gedrag. Door gêne bij dit soort precaire onderwerpen en het feit dat ouders het zelf soms ook niet allemaal zo goed weten, verloopt deze communicatie in veel gezinnen allerminst vlekkeloos. Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden daarom het scholingsprogramma Talking parents, healthy teens dat in acht wekelijkse lunchbijeenkomsten op de werkplek werd aangeboden aan ouders met kinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar. Het programma bestond uit rollenspellen, videovoorbeelden van geschikte communicatietechnieken en onderlinge discussies. De effectiviteit werd onderzocht door (veranderingen in de) communicatie over seksgerelateerde onderwerpen in de interventiegroep op drie tijdstippen te vergelijken met de communicatie in een controlegroep die het scholingsprogramma niet kreeg aangeboden. Zowel ouders uit de interventiegroep als hun kinderen gaven een week nadien aan vaker met elkaar te hebben gesproken over relevante onderwerpen - ‘hoe iemand mee uit te vragen’, ‘hoe een methode van anticonceptie te kiezen’ of ‘hoe nee te zeggen, als iemand seks met je wil hebben’ - dan ouders en kinderen uit de controlegroep. Ook gaven ouders uit de interventiegroep hun kroost aanzienlijk vaker instructies over het gebruik van condooms en voelde men zich vrijer en opener in de communicatie. Opmerkelijk was bovendien dat de verschillen tussen de interventiegroep en de controlegroep bij navraag na drie en negen maanden verder waren toegenomen. Volledigheidshalve zij vermeld dat in het onderzoek niet is nagegaan of de interventie daadwerkelijk leidde tot ander seksueel gedrag, want dat zou een veel langere follow-up vereisen. In ander onderzoek zou evenwel al zijn aangetoond dat verbeterde communicatie leidt tot betere seksuele gezondheid. En omdat goede communicatie ook als zodanig van waarde is, achten zij de lunchuurtjes sowieso nuttig besteed.(TW)

De berichten, commentaren en reacties in het Journaal richten zich op de wetenschappelijke en inhoudelijke kanten van het vak. Bijdragen van lezers zijn welkom (redactie@nhg.org). De bijdragen in deze aflevering zijn van Ben Ponsioen, Henk van Weert, Tjerk Wiersma en Karin Wittkampf.

Literatuur

  • 1.Schuster MA, et al. Evaluation of Talking Parents, Healthy Teens, a new worksite based parenting programme to promote parent-adolescent communucation about sexual health: randomised controlled trial. BMJ 2008;337:a308.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen