Nieuws

Prednison stootkuren mogen korter

0 reacties
Gepubliceerd
27 januari 2015

Vijfdaagse kuren met orale corticosteroïden voor patiënten met acute exacerbaties van COPD, lijken niet minder effectief dan de gebruikelijke zeven tot veertiendaagse kuren. Tot deze conclusie komt een recent gepubliceerde Cochrane-review.

Een onderzoek van de literatuur tot juli 2014 levert 8 relevante publicaties op met in totaal 582 patiënten. De geselecteerde onderzoeken zijn randomised controlled trials waarin patiënten vergeleken worden die orale corticosteroïden voor een kortere (3 tot 7 dagen) of langere (8 tot 14 dagen) periode voorgeschreven krijgen in verband met exacerbaties COPD. Het merendeel van de onderzoeken heeft betrekking op patiënten met ernstige tot zeer ernstige COPD die opgenomen zijn in een ziekenhuis. De kwaliteit wordt als matig beoordeeld. Aan patiënten die kortdurend behandeld worden met prednison, moeten even vaak aanvullende behandelingen gegeven worden als bij patiënten die langere tijd corticosteroïden per os voorgeschreven krijgen. Voor beide groepen is de opnameduur gelijk en zijn er geen verschillen wat betreft longfunctie, mortaliteit, heropnames of kwaliteit van leven. Hyperglykemie en andere bijwerkingen komen eveneens in beide groepen even vaak voor.

Omdat in de huisartsenpraktijk meestal patiënten behandeld worden met minder ernstige vormen van COPD en al de onderzoeken uit deze review betrekking hebben op patiënten met ernstige COPD in de tweede lijn, lijken deze resultaten veilig toegepast te kunnen worden in de huisartsenpraktijk. De NHG-Standaard COPD adviseert om bij exacerbaties in eerste instantie de dosis bronchusverwijders te verdubbelen en bij onvoldoende effect gedurende 7 tot 14 dagen 30 mg prednisolon 1 maal per dag voor te schrijven. Een standaard zevendaagse behandeling zou op basis van deze review te prefereren zijn. Het laatste woord is echter nog niet gezegd. Zolang er nog geen onderzoek van voldoende kwaliteit voorhanden is, is de keuze voor een nog kortere behandeling meer intuïtief dan evidence based.

Walters JAE, et al. Different durations of corticosteroid therapy for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD006897. DOI: 10.1002/14651858.CD006897.pub3.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen