Nieuws

Preventie van voedselallergie bij kinderen met eczeem

Gepubliceerd
13 januari 2020
De opvattingen over preventie van voedselallergie zijn een slag gedraaid. Eerder moest je kinderen weghouden van allergenen om voedselallergie te voorkomen. Mijden bleek echter niet effectief en daarom gaven artsen uiteindelijk geen adviezen meer over hoogallergene voeding. Nieuw onderzoek maakt nu duidelijk dat je wel degelijk advies kunt geven over hoogallergene voeding: vroeg introduceren, vooral bij kinderen met (matig-ernstig) eczeem.
0 reacties

Het Learning Early About Peanut (LEAP)-onderzoek ging over zuigelingen met matig-ernstig eczeem. De onderzoekers vonden een sterk preventieve werking van de introductie van pinda’s bij kinderen tussen de 4 en 11 maanden op het ontstaan van een pinda-allergie ten opzichte van pinda’s langdurig mijden. Slechts 3,2% van de 319 kinderen die waren gerandomiseerd in de vroegintroductiegroep had na vijf jaar een pinda-allergie, tegenover 17,2% van de 321 kinderen die 5 jaar pinda moesten vermijden (relatief risico 0,19; 95%-BI 0,10 tot 0,36). Sindsdien hebben meerdere onderzoeken laten zien dat dit effect ook geldt voor kinderen zonder ernstig eczeem en kinderen met allergie voor kippenei.

Vroege introductie van pinda en kippenei voorkomt voedselallergie via gastro-intestinale tolerantieontwikkeling, vooral bij kinderen met eczeem. Uitstellen van deze introductie verhoogt juist de kans op een voedselallergie. Ten behoeve van de vroege introductie zijn stapsgewijze schema’s ontwikkeld voor toepassing in de thuissituatie, waarbij het risico op (zeldzame) ernstige reacties verder wordt gereduceerd. Consultatiebureaus spelen een grote rol in de implementatie. Actieve begeleiding van hoogrisicozuigelingen met eczeem is nodig om de voedselallergie-epidemie een halt toe te roepen. Huisartsen hebben een belangrijke rol om te zorgen dat ouders van een kind met eczeem deze adviezen tijdig krijgen.

De NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid uit 2010 meldt dat het geen zin heeft om het introduceren van vaste voeding uit te stellen om hiermee voedselallergie te voorkomen. Deze standaard bevat geen informatie over eczeem en preventie van voedselallergie. De herziene NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid besteedt hieraan vermoedelijk wel aandacht. Deze wordt eind 2020 verwacht.

Literatuur

  • De Groot H, et al. Preventie van voedselallergie bij kinderen met eczeem. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie 2019;29(3):55-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen