Nieuws

Preventieconsult of casefinding?

Gepubliceerd
9 juli 2014

Cardiovasculaire aandoeningen behoren tot de belangrijkste ziektes van deze tijd. Op individueel niveau dragen zowel medicamenteuze als lifestyle-interventies bij aan het verminderen van gevolgen van hart- en vaatziekten. Het is de vraag of dit ook haalbaar is op populatieniveau. Leidt cardiovasculaire risicoscreening van de gehele populatie met andere woorden tot een daling van de mortaliteit en morbiditeit? Deens onderzoek maakt duidelijk dat dit niet het geval is.

Torben Jørgensenet al. vergeleken ruim 12.000 mensen van 30 tot 60 jaar oud, gescreend op de gebruikelijke cardiovasculaire risicofactoren en zo nodig medicamenteus of lifestylematig behandeld, met een controlegroep van 47.000 personen die alleen de gebruikelijke medische zorg ontving. Na 10 jaar follow-up was er geen statistisch significant verschil in het optreden van hart- en vaatziekten tussen beide groepen. Een mogelijke verklaring voor deze teleurstellende bevinding is dat huisartsen door casefinding in de dagelijkse praktijk al voldoende patiënten met een verhoogd risico opsporen en behandelen. Daarnaast trekt een bevolkingsonderzoek vaak relatief gezonde personen aan, bij wie het cardiovasculair risicoprofiel gunstiger is dan dat van de gehele populatie, en is de winst dus relatief klein.

Ondanks de vurige wens van politiek en beleidsmakers lijken de effecten van een preventieconsult eerder het product van wishful thinking dan dat hiervoor duidelijk wetenschappelijk bewijs is. Mocht u binnenkort een cardiovasculaire risicoscreening willen opzetten, weet dan dat onderbouwing hiervoor tot op heden ontbreekt. Het Nederlandse INTEGRATE-onderzoek, dat inzicht wil bieden in de (kosten)effectiviteit van het cardiometabool preventieconsult komt waarschijnlijk over een paar jaar met de eerste resultaten voor de Nederlandse situatie.

Torben Jørgensen, et al. Effect of screening and lifestyle counselling on incidence of ischaemic heart disease in general population: Inter99 randomised trial. BMJ 2014;348:g3617 doi: 10.1136/bmj.g3617.

Foto: Negovura/Shutterstock

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen