Nieuws

Probiotica helpen niet bij acute diarree

Gepubliceerd
23 februari 2021
Probiotica zijn producten die grote hoeveelheden nuttige melkzuurbacteriën bevatten, zoals lactobacillen en bifidobacteriën. Gebruik van probiotica kan bijdragen aan een gunstigere samenstelling van de darmflora, wat mogelijk effect heeft op de behandeling van bijvoorbeeld prikkelbaredarmsyndroom, obstipatie en diarree. Een recente cochranereview toont echter aan dat probiotica geen overtuigend effect hebben in de behandeling van acute diarree.
0 reacties

In deze review uit december 2020 includeerden de auteurs 82 gerandomiseerde onderzoeken. Daarin werd het gebruik van probiotica vergeleken met placebo in de behandeling van bewezen of veronderstelde acute, infectieuze diarree. Aan deze onderzoeken deden 12.127 patiënten mee, overwegend kinderen (11.526). De primaire uitkomstmaat was de duur van de diarree. Secundaire uitkomstenmaten waren aantal en duur van ziekenhuisopnames, diarree > 2 weken en bijwerkingen. Van de 82 onderzoeken vonden er 53 plaats in landen met een lage bevolkingssterfte. 

De auteurs zagen in de onderzoeken met laag risico op bias geen gunstig effect van probiotica op de duur van diarree > 48 uur (RR 1,0; 95%-BI 0,91 tot 1,09) en de totale duur van diarree (gemiddeld verschil 8,64 uur korter; 95%-BI 29,4 uur korter tot 12,1 uur langer). De afwezigheid van effect veranderde niet in sensitiviteitsanalyses. Probiotica voorkwamen ziekenhuisopname niet. Verder namen de auteurs een groot aantal onderzoeken niet mee in de definitieve analyse vanwege aangetoonde publicatiebias ten gunste van positieve uitkomsten.

Deze review toont geen positief effect van probiotica in de behandeling van acute diarree. Vrijwel alle onderzoeken werden verricht bij kinderen. De conclusies sluiten aan bij de NHG-Standaard Acute diarree, die probiotica ontraadt in de behandeling van acute diarree (gebaseerd op een eerdere cochranereview), alsmede voor de preventie van reizigersdiarree of antibioticageïnduceerde diarree (zoals een Clostridium difficile-infectie).   

Literatuur

  • Collinson S, et al. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2020;12:CD003048.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen