Nieuws

Probiotica voorkomen luchtweginfecties bij astmapatiënten niet

Gepubliceerd
12 december 2016

In sommige richtlijnen wordt aangeraden om astmapatiënten in de winter orale probiotica te geven om luchtweginfecties en antibioticavoorschriften voor luchtweginfecties te verminderen. In deze trial werd aan astmapatiënten het advies gegeven om probiotica te gebruiken; deze werden ter beschikking gesteld. Dit leidde echter niet tot een vermindering van het aantal luchtweginfecties. Ook werden er niet minder antibiotica voorgeschreven.

Smith et al. voerden in een Engels eerstelijnscentrum met ongeveer 23.000 patiënten een RCT uit. Aan patiënten van 5 jaar en ouder met de diagnose astma werd bij de uitnodiging voor de griepprik een folder meegegeven waarin voorlichting werd gegeven over het mogelijk positieve gebruik van probiotica. Zij ontvingen tevens tegoedbonnen voor deze probiotica. Deelnemers in de controlegroep kregen standaardadviezen over het voorkomen van astma-exacerbaties. Uiteindelijk kregen 650 patiënten het advies om probiotica te gebruiken.

Uit de data bleek dat 123 patiënten ook daadwerkelijk een verpakking probiotica (genoeg voor twee maanden) ophaalden; 88 patiënten deden dit twee keer of vaker. In vergelijking tot de controlegroep kregen de 650 patiënten aan wie probiotica werd geadviseerd even vaak luchtweginfecties (OR 1,11; 95%-BI 0,86 tot 1,47). Ook werd er even vaak antibiotica voorgeschreven (OR 1,04; 95%-BI 0,69 tot1,69).

Om nog specifieker te kijken naar het effect van de probiotica werd ook gekeken naar de patiënten die daadwerkelijk eenmalig of vaker de probiotica ophaalden. Ook hier bleek er geen effect te zien op de consultatiefrequentie voor luchtweginfecties en op het aantal antibioticaprescripties. Overigens werden er bij de probioticagebruikers geen bijwerkingen gesignaleerd.

De auteurs concluderen dat er op dit moment geen bewijs is om deze probiotica voor te schrijven. Zij stellen tevens dat er nog eens kritisch naar de eerdere onderzoeken gekeken moet worden. 

Smith T, et al.. Recommending oral probiotics to reduce winter antibiotic prescriptions in people with asthma: a pragmatic randomized controlled trial. Ann Fam Med 2016;14:422-430. 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen