Nieuws

Proefbehandeling met corticosteroïden

Gepubliceerd
3 maart 2010

In de NHG-Standaard Acuut hoesten uit 2003 staat de volgende aanbeveling bij de behandeling van bronchiolitis: ‘Probeer een behandeling met corticosteroïden’. Op basis van de huidige literatuur, zie onderstaande toelichting, is hier geen evidence voor. 1. Inhalatiesteroïden Er werd geen effect gezien op de kliniek of de opnameduur bij kinderen met een bronchiolitis die werden verneveld met inhalatiesteroïden.1234 Ook is er geen bewijs dat inhalatiesteroïden recidiverend piepen voorkomen.456 Er zijn geen RCT’s uitgevoerd die het effect van inhalatiesteroïden op de lange termijn testen. 2. Systemische steroïden Door een meta-analyse is aangetoond dat er geen positief effect op het beloop van een acute virale bronchiolitis is waargenomen bij het gebruik van systemische steroïden.7 Een grote RCT (n = 600) liet na het geven van een dosis dexamethason geen effect zien op het klinisch beloop. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij kinderen die naar de spoedeisende hulp kwamen.8 Mijn aanbeveling zou dan ook zijn om bij de nieuwe NHG-Standaard Acuut hoesten de proefbehandeling met corticosteroïden niet meer te vermelden. Deze aanbeveling komt overeen met het huidig gevoerde beleid binnen de kindergeneeskunde. Sabine Prevaes

Reacties (1)

Naam onbekend (niet gecontroleerd) 8 maart 2010

In de NHG-Standaard Acuut hoesten van 2003 staat letterlijk: 'Ook de effectiviteit van betasympathicomimetica en corticosteroïden is vooralsnog niet aangetoond [bij bronchiolitis]. Omdat de differentiatie tussen bronchiolitis en een (eerste) astma-aanval echter moeilijk is, kan bij kinderen met dyspnoe een proefbehandeling met betasympathicomimetica of corticosteroïden worden overwogen'. Dit is wat genuanceerder dan 'Probeer een corticosteroïd bij bronchiolitis' zoals in de ingezonden brief beweerd wordt. Overigens wordt de standaard (inclusief de proefbehandeling bij twijfel tussen bronchiolitis en een eerste astma) momenteel herzien. Roeland Geijer

Verder lezen