Nieuws

Psychosociale problematiek bij kinderen met diabetes

Gepubliceerd
6 december 2017
In de diabeteszorg voor kinderen ligt de focus nog te vaak alleen op het fysieke aspect van de ziekte. Voor een gunstig beloop van de diabetes door de jaren heen is er meer aandacht nodig voor de psychosociale aspecten, aldus pedagoog Minke Eilander in haar proefschrift.
Eilander onderzocht 174 kinderen met diabetes mellitus type 1 (8 tot 15 jaar) en hun ouders. Het doel van haar onderzoek was meer zicht te krijgen op de verschillende risicofactoren en beschermende factoren die een rol spelen bij het management van diabetes mellitus type 1.
Probleemgedrag, eetproblematiek, stress bij de ouders en negatief opvoedgedrag bleken samen te hangen met slechtere glykemische controle bij kinderen en adolescenten met diabetes mellitus type 1. Positief opvoedgedrag was daarentegen gerelateerd aan een beter HbA1c. Uit de reacties van de moeders, en ook enkele vaders, bleek hoe zwaar de zorg is voor een kind met diabetes mellitus type 1; 32% van de ouders gaf aan een verminderd gevoel van welbevinden te hebben en 8% rapporteerde depressieve symptomen. Dat is tweemaal zoveel als bij ouders met een gezond kind. Meer stress bij de ouder leidt tot verminderd welbevinden bij het kind. Als de ouders de kinderen positief bekrachtigen en ondersteunen in hun ziekte, ook bij hogere HbA1c-waarden, dan heeft dit een positief effect.
Alhoewel de huisarts niet de hoofdbehandelaar is van kinderen met diabetes mellitus type 1 is het belangrijk dat de huisarts zich bewust is van deze relatie tussen diabetes mellitus type 1 en psychosociale factoren bij kinderen. Aandacht hiervoor is gunstig voor de glykemische controle en het welzijn van zowel de kinderen als hun ouders.
Bertien Hart

Literatuur

  • 1.Eilander M. Type 1 diabetes in youth; a psychosocial challenge [proefschrift]. Amsterdam: VUmc, 2017.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen