Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 12

Jaargang
60

Nieuws

 • ECG’s beoordelen én begrijpen

  Een aanrader voor huisartsen die ervaring hebben met ECG’s en hart- en vaatziekten. Het leerboek bestaat uit vier onderdelen: indicatie en kwaliteit van ECG-beoordeling, basale elektrocardiografie, systematische beoordeling volgens ECG 10+ -methode en een appendix met begrippen en…

 • Kwaliteit van leven na borstkanker kan beter

  De overleving van borstkanker is de laatste jaren wereldwijd verbeterd. Vrouwen die borstkanker hebben gehad, ervaren ondanks hun genezing echter vaak een verminderde kwaliteit van leven. Een multidimensionaal programma, dat vanuit huis gevolgd kan worden,…

 • Pijn op de borst: safety first

  Huisartsen gaan voorzichtig te werk bij patiënten met pijn op de borst. Dit blijkt enerzijds uit het relatief lage aantal patiënten met een daadwerkelijk levensbedreigende aandoening dat wordt gemist en anderzijds uit het groot aantal verwijzingen en…

 • Bisfosfonaten tegen osteoporose door glucocorticosteroïden

  Artsen schrijven glucocorticosteroïden veel voor vanwege hun ontstekingsremmende en immunosuppressieve werking. Bij langdurig gebruik hebben ze echter ook ernstige bijwerkingen: botverlies en wervelinzakkingen. Bisfosfonaten kunnen dan uitkomst brengen, zo luidt de voorzichtige conclusie van een…

 • Psychosociale problematiek bij kinderen met diabetes

  In de diabeteszorg voor kinderen ligt de focus nog te vaak alleen op het fysieke aspect van de ziekte. Voor een gunstig beloop van de diabetes door de jaren heen is er meer aandacht nodig voor de psychosociale aspecten, aldus pedagoog Minke Eilander in haar…

 • Injecties met autoloog plasma bij knieartrose

  Patiënten met geringe of matige knieartrose krijgen soms injecties met autoloog plasma. Die behandeling is vooralsnog experimenteel, maar de resultaten lijken veelbelovend. Sinds 2008 wordt geëxperimenteerd met het inspuiten van autoloog plasma bij artrose. De behandeling staat bekend…

 • Geen suppletie voor ouderen met subklinische hypothyreoïdie

  Acht tot 16% van de mensen boven de 65 jaar heeft tekenen van subklinische hypothyreoïdie. Dit gegeven is eerder in verband gebracht met verschillende symptomen en chronische ziekten, maar er is geen bewijs dat suppletie met levothyroxine zin heeft. Recent…

 • Best practice

  De heer Van der Wiel krijgt zijn jaarlijkse cardiovasculaire check bij de praktijkondersteuner. Hij is 62 jaar, rookt niet, heeft met valsartan een mooie tensie, maar zijn LDL is 3. Indicatie voor een statine dus. Hij fietst dertig kilometer per dag, heeft de torso van Dumoulin, let goed op zijn…

 • Acute bronchitis gaat vanzelf over

  Er is nog altijd weinig noodzaak om antibiotica voor te schrijven aan pa­tiënten met acute bronchitis. Mogelijke uitzondering op die regel zijn oudere of kwetsbare patiënten. Toch is het ook bij hen de vraag of de bescheiden voordelen opwegen tegen de…

 • Beoordelen van suïcidaliteit blijft mensenwerk

  Geen enkel klinisch meetinstrument kan suïcidaal gedrag betrouwbaar voorspellen. Tests zijn niet bruikbaar om passende behandelingen te vinden, zelfs niet in een hoogrisicopopulatie, zo blijkt uit een recent, internationaal onderzoek naar suïcidepreventie. Huisartsen kunnen dat wel, het…

 • Behandeling hyperhomocysteïnemie voorkomt hartinfarct niet

  Hyperhomocysteïnemie is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Behandeling door suppletie met B-vitamines verlaagt de kans op een hartinfarct of sterfte echter niet, zo blijkt uit recent onderzoek. Vitamine B heeft echter wel een klein positief effect op…

 • Huisarts Maria van den Muijsenbergh over de aanpak van gezondheidsverschillen

  Als kind droomde Maria van den Muijsenbergh van een bestaan als zuster in de missie, ze werd uiteindelijk huisarts in Nijmegen. “Ik ben katholiek en groeide op met het idee dat het belangrijk is om andere mensen te helpen. Al snel ontdekte ik dat je daarvoor niet naar een derdewereldland hoeft: in…

 • Bewegen is goed, meer bewegen is beter

  Lever minstens 2,5 uur (150 minuten) per week matig lichamelijke inspanning en doe minstens twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen. Verdeel de activiteiten over enkele dagen. En: meer is beter. Dat is de kern van de nieuwe beweegrichtlijnen…

 • Influenzavaccinatie voorkomt meer dan een griepje

  Het is aannemelijk dat influenzavaccinatie onder 60-plussers ook complicaties van influenza, inclusief sterfte, voorkomt. Hard bewijs hiervoor ontbreekt echter. Daarom wordt nieuw onderzoek verricht naar het effect van vaccinatie. Gerandomiseerd onderzoek onder 60-plussers toont aan…

 • Huidzorg door de huisarts is zinvol

  Huisartsen krijgen vaak de vraag: is deze huidafwijking kwaadaardig? Bij de beoordeling daarvan maken ze weinig gebruik van histologie, hoewel slechts 29% van de huidafwijkingen waarvoor zij mensen verwijzen kwaadaardig is. Om onnodige verwijzingen te…

 • Finasteride bij vroege mannelijke kaalheid

  Alopecia androgenetica komt bij 80% van de blanke mannen voor, maar vroeg kaal worden kan leiden tot psychische klachten en significante lijdensdruk. In die gevallen is finasteride (dosering 1 mg) het meestvoorgeschreven medicament. De auteurs doorzochten de literatuur om het effect van het middel…

 • Oncologische patiënten hebben baat bij vroege start palliatieve zorg

  Bij standaard oncologische zorg voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is, start het palliatieve traject vaak pas laat. Dan rest er geen enkele ziekteremmende mogelijkheid en is de dood nabij. Eerder starten met palliatieve zorg, zodra duidelijk…

 • Zo werkt de huisartsenzorg

  Dit prachtig en functioneel vormgegeven boek is duidelijk en begrijpelijk. Het biedt inzicht in de Nederlandse huisartsenzorg, maar neemt geen voorschot op komende veranderingen. Het boek is bestemd voor ‘iedereen die samenwerkt met de huisarts en wil weten hoe de huisartsenzorg…

 • Huisarts ziet meer insectenbeten

  Patiënten gaan nog steeds vaak naar de huisarts met kleine kwalen, ondanks de (digitale) informatie die helpt bepalen met welke klachten zij wanneer naar de huisarts moeten gaan. Opvallend is ook dat huisartsen steeds vaker mensen met een insectenbeet zien…

Wetenschap

 • SOLK: de persoon, de symptomen en de dialoog

  Naar schatting 3 tot 10% van patiënten in de huisartsenpraktijk heeft somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Huisartsen vinden de zorg voor patiënten met SOLK vaak moeilijk. …

 • Voetloze steunkousen: meer onderzoek nodig

  Steunkousen zijn effectief tegen oedeem, maar ouderen kunnen ze vaak niet zelf aantrekken. Dat heeft effect op de therapietrouw. Onderzoekers gingen na of een voetloze steunkous dit probleem kan oplossen en of deze ook nadelen heeft. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Dit…

 • Compressiekousen kunnen zonder voet

  De therapeutisch-elastische compressiekous is effectief bij oedeem, maar veel patiënten kunnen hem niet zelfstandig aan- en uittrekken. De voet aan de kous vormt een belemmering bij het aantrekken en heeft…

 • Een implementatieprogramma CVRM voor praktijkondersteuners

  De meeste patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten zijn in zorg bij de huisarts of poh. Ondanks grote investeringen zijn verbeterprogramma’s op het gebied van CVRM tot nog toe weinig effectief en is…

 • Determinanten van niet-pluisgevoel bij kanker

  Slechts een op de drie patiënten met kanker heeft vroege symptomen en slechts een op de acht heeft pathognomonische symptomen bij het eerste huisartsenconsult. Huisartsen herkennen het niet-pluisgevoel en passen hun…

 • Illegale migranten met psychische problemen

  Het grote aantal psychische problemen bij illegale migranten dringt nauwelijks door tot de huisartsenpraktijk. Illegale migranten zijn zeer tevreden over de huisarts, maar raadplegen deze zelden voor psychische…

 • Ernst en impact van een enkeldistorsie

  Hoewel er na een enkeldistorsie op een MRI-scan vaak structurele afwijkingen zichtbaar zijn, lijkt er geen verband te bestaan met het aanhouden van de klachten. Ook in een niet-aangedane enkel komen structurele…

Praktijk

 • Koolhydraatarme voeding bij diabetes mellitus type 2

  Een koolhydraatarm (KH-arm) dieet bevat 20-50 gr koolhydraten per dag. Een KH-arm dieet leidt tot – fysiologische – ketogenese. Een KH-arm dieet leidt tot snel…

 • Referenten H&W in het zonnetje

  Huisarts en Wetenschap is een peer reviewed tijdschrift en streeft naar het publiceren van kwalitatief hoogstaande artikelen. Dat kan niet zonder de hulp van een grote schare referenten. De redactie is zeer erkentelijk dat zij gebruik kan maken van de kennis en kunde van deze vakmensen…

 • Individualisering

  In de afgelopen vijftien jaar zijn er 80% meer huisartsen in Nederland gekomen, 50% meer specialisten, 2250 fte praktijkondersteuners, huisartsenposten met chauffeurs en triagisten. Huisartsen zijn 20% meer in deeltijd gaan werken. De bevolking is 15% gegroeid, maar niet ongezonder…

 • Is ouderenmishandeling onderdeel van uw differentiële diagnose?

  Er zijn vijf verschillende vormen van ouderenmishandeling: psychisch geweld, financiële uitbuiting, fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik. Kennis over signalen en risicofactoren van…

 • Stapsgewijze aanpak bij fecale incontinentie

  Fecale incontinentie komt voor bij een op de zes ouderen. Wanneer u behoefte hebt aan aanvullende diagnostiek kunt u kiezen voor coloscopie of een CT-scan van het abdomen. …

 • Kennistoets Risicovol medicijngebruik

  Test uw kennis over de risico's van medicijngebruik.

 • Minderen met maagzuurremmers, kan het?

  Veel patiënten gebruiken langdurig protonpompremmers zonder duidelijke indicatie, terwijl dat schadelijke gevolgen kan hebben. Het is goed mogelijk patiënten die zonder duidelijke indicatie langdurig…

 • Cardiovasculaire risico’s verlagen bij pilgebruikende rooksters

  Vanwege de cardiovasculaire risico’s is het gebruik van de combinatiepil bij rokende vrouwen boven de 35 jaar onacceptabel. Samenwerking met de apotheek is onontbeerlijk bij het aanpakken van dit probleem. …

 • Beweging en voeding op recept bij sarcopenie

  Langzaam verlies van spiermassa vanaf het 50e levensjaar is een fysiologisch proces, dat bij ziekte of immobiliteit plotseling kan verergeren en dan leidt tot sarcopenie. De diagnose ‘sarcopenie’ is voorbehouden aan…

 • Longontsteking is verhalen vertellen

  Longontsteking of bronchitis. Wat is beter: gelijk antibiotica of eerst aanzien of dat nodig is? Natuurlijk is er een enkeling die bij eerste contact al zo ziek is dat hij direct naar het ziekenhuis is gestuurd (0,4%). Het blijkt bij de rest dat je met direct antibiotica geven slechter af…

Richtlijn

 • Herziening Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist

  In 2000 verscheen de Richtlijn HASP voor het eerst, geïnspireerd op een aantal regionale standaarden. In 2007 gaf ZorgDomein het gebruiksgemak bij huisartsen een boost door het HASP-verwijsbericht in de verwijsapplicatie in te bouwen. Een kritisch rapport van de IGZ in 2015 was de aanjager om de…

 • Drie eyeopeners bij rode ogen

  De gewijzigde naam van de standaard sluit beter aan bij de veranderde indeling die traumatische oogaandoeningen onderscheidt van andere oorzaken van een rood oog. Het standaard hanteert niet meer het…