Nieuws

Rationeel-emotieve therapie

Gepubliceerd
10 oktober 2001

Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek bevat 17 hoofdstukken, een bijlage met een biografische vragenlijst en is opgebouwd uit vijf delen. In het eerste deel worden de algemene uitgangspunten van de rationeel-emotieve filosofie besproken, waarbij men ervan uitgaat dat emotionele problemen grotendeels worden bepaald door onze waarnemingen, beoordelingen en waardesystemen. Benadrukt wordt dat rationeel denken niet leidt tot een vervlakt gevoelsleven of het verdwijnen van emoties, maar tot vermindering van emotionele problemen. De rationeel-emotieve therapie (RET) is toepasbaar bij neurotische, ernstig gestoorde en psychotische volwassenen en bij kinderen vanaf 7 à 8 jaar met psychische problemen. De belangrijkste taak van de therapeut is cliënten te leren dat hun psychische problemen het resultaat zijn van irrationeel denken. In deel III, wordt hier uitgebreider op ingegaan. Veel voorkomende irrationele opvattingen worden besproken. In deel II wordt het begin van de therapie besproken. Hierin staan richtlijnen die voor huisartsen interessant zijn, omdat ze ook in de praktijk van alledag gebruikt kunnen worden. In deel IV komt het proces van uitdagen aan bod, dat volgt op de diagnostiek. Er wordt ingegaan op de cognitieve, emotieve en gedragsmatige technieken. Het is de bedoeling de cliënt te helpen zich een nieuwe manier van denken eigen te maken, waarbij emoties niet ter discussie staan, maar worden gerespecteerd. In deel V worden additionele aspecten van de behandeling besproken, zoals huiswerkopdrachten, aanvullende interventies, een behandelplan en het betrekken van belangrijke personen uit de omgeving van de cliënt bij de therapie. Het boek dat als het beste RET-leerboek wordt beschouwd is ook geschikt voor de huisarts. Aan de hand van vele voorbeelden worden de principes uitgelegd en kan men praktisch met de therapie aan de slag. Supervisie en oefening van vaardigheden in de praktijk worden wel aangeraden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen