Nieuws

Redactiecommissie stapt op

Gepubliceerd
10 december 2006

Het tijdschrift dat u nu in handen heeft, is het laatste nummer van 2006 en het laatste nummer dat de huidige redactiecommissie van H&W heeft gemaakt. Ruim een maand geleden besloten wij op te stappen als gevolg van een langlopend conflict met het NHG-bestuur. Dit conflict is aan de meeste lezers voorbijgegaan, en daarom lichten we het in deze kolomen toe. Zoals u weet is H&W deels een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift en deels een verenigingsblad. De onderdelen In de Praktijk, NHG-nieuws, de NHG-Standaarden, LESA’s en LTA’s vallen buiten de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke redactie en worden door het NHG zelf gemaakt. Kern van het conflict was feitelijk de vraag of H&W primair een onafhankelijk wetenschappelijk tijdschrift is met een beperkt deel NHG-nieuws, of dat het een verenigingstijdschrift is met een wetenschapskatern. Het aantal pagina’s redactioneel en NHG horen naar onze mening in balans te zijn. Die verhouding is naar ons idee in de afgelopen jaren scheefgegroeid. Het NHG vulde zelf een steeds groter deel van H&W, ondanks eerder gemaakte afspraken. Om de verhouding te herstellen wilden wij onder andere de NHG-Standaarden op een andere manier uitgeven; als losse bijlage bij H&W zodat u niet meer zou hoeven te scheuren, met een commentaar op de standaard ín H&W. We zijn daarover met het bestuur een jaar in gesprek geweest. Helaas bleek het conflict diepliggend en onoplosbaar, ondanks externe gespreksleiding. We vinden dat de signatuur van H&W onaanvaardbaar verandert. Op die manier is ook de onafhankelijkheid in het geding.

Spanning tussen redacties en eigenaren van wetenschappelijke tijdschriften is niet ongewoon. Dat een hele redactie zich genoodzaakt ziet op te stappen is wel zeer uitzonderlijk. De redactie heeft een jaar geprobeerd dit noodlot af te wenden. Het maken van een mooi tijdschrift is het leukste werk dat we ons kunnen voorstellen. We hebben de afgelopen jaren laten zien wat we kunnen en we hadden nog veel meer gekund. De Nederlandse huisarts verdient een goed wetenschappelijk tijdschrift en Nederlandse onderzoekers verdienen een onafhankelijk podium om de resultaten van hun onderzoek te publiceren. Het NHG zou daarvoor garant moeten staan. Deze redactie voelde echter onvoldoende dat ze het vertrouwen van het NHG kreeg, en kreeg naar haar mening niet de kans het tijdschrift te maken dat de Nederlandse huisarts verdient. Dan rest slechts vertrek, met pijn in het hart. Redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen