Alle nummers
Archief tijdschrift

2006, nummer 13

Jaargang
49

Nieuws

 • Excentrisch oefenen bij peesaandoeningen

  Peesaandoenigen zijn lastig te behandelen. Behandelingen als NSAID’s, steroïdinjecties en mobilisatietechnieken van de elleboog of cervicale wervelkolom zijn alleen op de korte termijn redelijk effectief. Van behandelingen als lasertherapie, ultrageluidtherapie en diepe dwarse fricties is de…

 • Redactiecommissie stapt op

  Het tijdschrift dat u nu in handen heeft, is het laatste nummer van 2006 en het laatste nummer dat de huidige redactiecommissie van H&W heeft gemaakt. Ruim een maand geleden besloten wij op te stappen als gevolg van een langlopend conflict met het NHG-bestuur. Dit conflict is aan de meeste lezers…

 • Richtlijnen palliatieve zorg

  De vereniging van integrale kankercentra (VIKC) heeft in samenwerking met het IKO en na een landelijke commentaarronde langs alle IKC’s een boek met richtlijnen voor de palliatieve zorg uitgegeven, die algemeen geaccepteerd zijn. Palliatieve zorg: richtlijnen voor de praktijk draagt onmiskenbaar…

 • Bewijs ontbreekt voor nut van zeer laag LDL

  Hard bewijs voor het nut van een LDL &lt 2,5 mmol als behandeldoel bij statinegebruik ontbreekt. Er zijn geen trials en de observationele analyse van de verschillende behandelarmen in de trials over statines rammelt methodologisch aan alle kanten. Amerikaanse onderzoekers zochten naar het bewijs…

 • Deeltijdwerken heeft effect op de beschikbaarheid

  Parttime werken is gemeengoed geworden. Ook in de huisartsgeneeskunde. Het gevolg kan zijn dat een patiënt er niet altijd op kan rekenen, dat hij of zij de eigen huisarts treft. Dit speelt vooral in groepspraktijken. Vrouwen werken vaker parttime dan mannen. Dat is ook zo binnen de…

 • Screenen van sporters op kans plotselinge dood is effectief

  Hoewel Midas Dekkers redelijk overtuigend aantoont dat de mens een luie aap en sporten aberrant gedrag is, sloven veel mensen zich intensief uit. Zo sterk dat er van tijd tot tijd plotseling iemand tijdens het sporten dood neervalt. In Italië (Veneto) startte men in 1982 met een screening van…

 • NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis

  Met enige verbazing heb ik kennisgenomen van de nieuwe NHG-Standaard Allergische en niet-allergische rhinitis (Huisarts Wet 2006;49:254-65). Naar onze mening komen de nieuwe door de WHO ondersteunde classificatie en de daarmee samenhangende behandeling van allergische rhinitis onvoldoende naar…

 • Wie de schoen past…

  Onderzoekers hebben aangetoond dat er geen relatie is tussen de schoenmaat van de moeder en het geboortegewicht van het kind. Ze zijn tot deze relevante uitspraak gekomen door 111 patiënten op een obstetrische afdeling te vragen naar schoenmaat, gewicht, lengte voorafgaand aan de zwangerschap,…

 • Gebruik van internet in de huisartsenpraktijk

  Met veel interesse lazen wij het onderzoeksartikel van Dijkstra et al. over het gebruik van internet in de huisartsenpraktijk (Huisarts Wet 2006;49:496-8). Nieuw voor ons Belgische huisartsen is dat driekwart van de Nederlandse huisartsen een internetverbinding in de spreekkamer heeft. Over de…

 • Instructies voor zelfmeting van de bloeddruk

  Zelfmeting van de bloeddruk, de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement zegt er maar weinig over. Zelfmeting is een mogelijkheid wanneer de patiënt dit wil, en we moeten de drempelwaarden 5 mmHg lager leggen dan bij de gebruikelijke bloeddrukmeting. Maar hoe we het precies moeten doen, dat…

 • Arten onvoldoende bekwaam voor lichamelijk onderzoek? Ontdek de patiëntsimulator

  Uit een korte review van twee Amerikaanse onderzoeksgroepen waar de kwaliteit van het lichamelijk onderzoek onderzocht werd onder dokters en studenten, bleek er na drie jaar medische opleiding niet veel meer te verbeteren (H&W 2006;49:338). Artsen kunnen bijvoorbeeld systolische en diastolische…

 • Toch naar de fysiotherapeut met een tenniselleboog?

  Eind september verscheen er in de BMJ opnieuw een RCT over de behandeling van de tenniselleboog. De Australische onderzoekers sloten 198 patiënten in, verdeeld over 3 groepen: corticosteroïdinjecties, fysiotherapie en afwachten. Volgens de onderzoekers is fysiotherapie (mobilisatie en oefenen) in…

 • Steunzolen en injecties bij hielpijn

  Met belangstelling heb ik de bespreking van Joost Zaat gelezen van het artikel van Landorf et al. over steunzolen bij hielpijn. In zijn slotzinnen merkt hij op dat ‘we al weten dat corticosteroïdinjecties niet helpen bij hielpijn’. Deze opmerking is naar mijn idee niet gebaseerd op evidence. Het…

 • Creatieve mensen en originele ideeën

  Het verbeteren van de huisartsgeneeskunde, de flexibiliteit van het werk en de aantrekkelijke combinatie van klinisch bezigzijn en wetenschappelijk onderzoek vormen de belangrijkste stimulans voor een onderzoekscarrière in de huisartsgeneeskunde. Echter, de hoge werkdruk, het individueel…

 • Glucosamine bij artrose: laat je geen poot uitdraaien

  Glucosamine voor soepele gewrichten en betere schokdemping is een van de slogans om patiënten met artrose aan dit middel te krijgen. Tot mijn ergernis dreigen ook huisartsen op het verkeerde been te worden gezet in een journaalstukje (Huisarts Wet 2006;49:292), waarin Norg schrijft dat…

 • Richtlijn contacteczeem

  Handeczeem komt veel voor en is hardnekkig. Volgens de nieuwe richtlijn van de bedrijfsartsen ‘Handelen van de bedrijfsarts bij preventie van contacteczeem’ zoeken huisartsen en dermatologen te weinig naar de oorzaak. Die zou vrijwel altijd in het werk liggen, tenzij anders bewezen. De…

 • Huisartsen tussen 40 en 50 jaar meest honkvast

  Van de vijf huisartsen zijn er na vijf jaar nog vier werkzaam in dezelfde praktijk. De arbeidsmobiliteit hangt af van leeftijd en geslacht van de huisarts. Naast de oudere huisartsen die vaak de praktijk verlaten, veranderen ook jonge, vooral vrouwelijke huisartsen relatief vaak van praktijk. …

 • Tweede Nationale Studie, maar dan in ’t kort

  Een belangrijk, nuttig, toegankelijk en aangenaam boek. In 31 beknopte hoofdstukken (gemiddeld 9 pagina’s tekst) wordt het omvangrijke materiaal van de Tweede Nationale Studie (NS-2, 2001) kernachtig besproken en op punten vergeleken met de Eerste Nationale Studie (NS-1, 1987): hoe gezond zijn…

 • Het Bed

  Deze boekbespreking is eigenlijk een bespreking van een uitgave van het tijdschrift Medische Antropologie , een tijdschrift met twee uitgaven per jaar. Het mag dan wel een tijdschriftnummer zijn, het heeft met 326 pagina’s wel de proporties van een boek. Het is een themanummer met diverse…

Wetenschap

 • Mobiele telefoonsignalen en klachten

  Zijn sommige mensen gevoelig voor mobiele telefoonsignalen? Sinds de toename van het gebruik van mobiele telefoons groeit de bezorgdheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die dit met zich mee zou kunnen brengen. Sommige mensen klagen over niet-specifieke symptomen als hoofdpijn,…

 • Welke kinderen met otitis media acuta hebben baat bij behandeling met antibiotica?

  Tot op heden weten we niet welke kinderen met otitis media acuta (OMA) wel gebaat zijn bij een behandeling met een antibioticum en welke niet. Bij kinderen jonger dan 2 jaar met een dubbelzijdige middenoorontsteking en bij kinderen met OMA en een loopoor lijkt de behandeling met een…

 • Altijd dezelfde huisarts? Een onderzoek naar wens en waardering van patiënten

  Van oudsher hechten patiënten eraan dat bepaalde zorg door steeds dezelfde persoon wordt gegeven (‘continuïteit van zorgverlener’). Anno 2001 blijkt dit nog steeds zo te zijn. Voor de meeste patiënten slagen huisartsenpraktijken erin om continuïteit van zorgverlener te garanderen…

 • Platgewalst met goede bedoelingen

  In de politiek kunnen jonge idealisten meestal op veel sympathie rekenen. Met veel elan verzetten zij zich tegen een oudere, gevestigde orde, die vaak weinig beters weet te doen dan de status-quo te handhaven. Maar hebben die jonge activisten werkelijk zoveel meer te bieden dan de zittende…

 • Euthanasieverzoek bij terminaal zieke kankerpatiënten: soms een signaal van een depressie

  Terminale kankerpatiënten met een depressieve stemming vragen vaker om euthanasie dan niet-depressieve terminale kankerpatiënten. Hoewel we niet weten of deze relatief hoge frequentie van euthanasieverzoeken terug te voeren is op de depressieve stemming, is het omwille van de kwaliteit van…

Praktijk

 • Opvliegers

  Opvliegers zijn korte, plotselinge warmteaanvallen die meestal gepaard gaan met transpiratie en met het rood worden van het gezicht, nek en hals. Het is het meest op de voorgrond staande symptoom van de overgang. Opvliegers kunnen op willekeurige momenten van de dag (en nacht) optreden en…

 • Lichaamsmonteur

  Ik overweeg serieus het vak huisarts eraan te geven. Laat ik dat toelichten. Het NIPO onderzocht in opdracht van RTL-Nieuws of Nederlanders de behoefte hebben om ’s avonds hun huisarts te bezoeken. Uit het onderzoek blijkt dat eenderde van de Nederlanders die behoefte inderdaad heeft, maar…

 • Wat mag wel en wat niet?

  Het beroepsgeheim betreft álles wat de arts over de patiënt te weten komt, dus ook niet-medische aangelegenheden en zaken die de arts buiten de patiënt om verneemt. Echter, iedere Nederlander is verplicht informatie te verstrekken als de waarheidsvinding vooropstaat, bijvoorbeeld als hij wordt…

 • Geen oestrogenen, wel trainen

  Mevrouw Bos, 61 jaar, komt met een flesje urine op het spreekuur bij huisarts Berger. Ze vertelt dat ze de laatste maanden vaak aandrang heeft en dan niet op tijd bij het toilet is. Daarom drinkt ze nu minder en gaat ze vaak uit voorzorg naar het toilet. Ze bezoekt haar dochter niet meer omdat…

 • De eerste ervaringen in de regio

  De LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek is totstandgekomen in samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie, de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland en het NHG. Onlangs is de uitgebreide versie van de LESA verschenen in boekvorm. Het is een gedegen en…

 • De diagnostische en therapeutische fase van het consult

  De schrijvers van deze artikelen hebben jarenlange ervaring in het beoordelen van video-opnames, gebruikt bij het communicatieonderwijs in de huisartsenopleiding. Zij formuleerden een aantal communicatietips waarmee vele huisartsen (in opleiding) hun voordeel kunnen doen. De tips sluiten aan bij…

 • De didactische training

  Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en huisartsen-in-opleiding (aios) leren van uw expertise en uw deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen. We volgen de opleider op zijn weg als…