Nieuws

Redactioneel

Gepubliceerd
10 november 2007

Dit keer extra dik themanummer vanwege het NHG-Congres ‘Spil in de zorg. Huisarts en farmacotherapie’ op vrijdag 23 november. Alle artikelen in dit nummer hebben iets met farmacotherapie te maken. In een beschouwing bespreekt Knottnerus de belangrijkste troeven, maar ook aandachtspunten voor de rol van de huisarts in de farmacotherapie. Vanuit België wijzen Van Driel et al. op de toenemende polyfarmacie die het gevolg kan zijn van een enge interpretatie van evidence-based medicine in de richtlijnen voor chronische ziekten. Een drietal dubbelpublicaties heeft mogelijk consequenties voor onze Nederlandse richtlijnen. Een lagere dosis inhalatiesteroïden zou mogelijk zijn bij combinatie met langwerkende luchtwegverwijders. Sublinguale immunotherapie met graspollen werkt niet bij jongeren met hooikoorts. En bij de behandeling van infectieuze conjunctivitis werkt fusidinezuur ooggel ook al niet. De resultaten uit dit laatste onderzoek zijn al opgenomen in de NHG-Standaard Het rode oog. In de rubriek Huisartsenzorg in cijfers blijkt dat chronische patiënten weinig merken van de controle van de huisarts op hun medicatie. Misschien dicht men een grotere rol toe aan de apotheker. Buurma et al. beschrijven de rol van de openbare apotheker in het ‘risicomanagement in de zorgpraktijk’ zoals zij dat noemen. In hun beschouwing bespreken zij eigen onderzoek naar de invloed van de apotheker op de patiëntveiligheid. De Farmacotherapeutische richtlijn Pijnbestrijding, een NHG-Standpunt over off-label voorschrijven, het derde artikel in de serie over Vijftig jaar H&W, de klinische les, de kleine kwaal, de kennistoets, de POEM, de Cochrane-review: alle rubrieken gaan over farmacotherapie. De treinreis naar het congres in Maastricht is waarschijnlijk nog te kort om als voorbereiding dit hele nummer tot u te nemen. Nog een nummer en de taak van de interim-redactie zit erop. De 51ste jaargang verschijnt onder een nieuwe redactie, met Henk van Weert als hoofdredacteur. We vragen aspirant redactieleden met een wetenschappelijke achtergrond om zich te melden.

De interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen