Nieuws

Richtlijn over preventief onderzoek is wassen neus

Gepubliceerd
2 augustus 2017

De richtlijn preventief medisch onderzoek van de KNMG uit 2013 voldoet niet aan de huidige eisen van richtlijnontwikkeling. De gehanteerde kwaliteitscriteria zijn te globaal, niet praktisch toepasbaar en bieden burgers onvoldoende bescherming tegen de mogelijke risico’s van preventief medisch onderzoek. De KNMG is bovendien niet de aangewezen instantie om richtlijnen voor deze commerciële markt te maken.

Tot deze conclusie komt de KNMG in een eindevaluatie van de door henzelf in gang gezette poging om vat te krijgen op de wildgroei aan preventief medisch onderzoek Voor een slager die zijn eigen vlees keurt is dat een moedige constatering.

Het probleem bij het ontwikkelen van een dergelijke richtlijn is dat er van bijna geen preventief medisch onderzoek is aangetoond dat het gezondheidswinst oplevert. Desondanks is er bij het publiek behoefte aan deze vorm van dienstverlening. Het gaat hier dus niet om het beoordelen van een medisch product dat behoort te voldoen aan de hoogste standaarden van de medische professie, maar om een consumentenproduct waarbij vraag en aanbod de markt bepalen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de KNMG tot de conclusie komt dat zij niet de aangewezen instantie zijn om richtlijnen te maken die deze commerciële markt moet reguleren. In de aanbevelingen roept de KNMG de overheid en verzekeraars op om te komen met wet- en regelgeving om de onkundige, vaak ongeruste en onzekere consument te beschermen tegen overspannen verwachtingen en de zorg tegen onnodige medicalisering en kostenstijgingen.

De aanbeveling dat preventief medisch onderzoek alleen uitgevoerd mag worden door erkende zorgverleners - die duidelijke informatie kunnen verschaffen over nut, doelgroep en wetenschappelijk bewijs - zal afgedwongen moeten worden, anders bepaalt de markt de prijs. 

KNMG. Eindrapportage autorisatie, beheer, implementatie, evaluatie multidisciplinaire richtlijn preventief medisch anderzoek. Utrecht: KNMG, 2017. http://bit.ly/2tNhmmK.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen