NHG Forum

Richtlijnen digitaal [Column]

Gepubliceerd
28 mei 2020
NHG-Standaarden worden hoog gewaardeerd vanwege hun betrouwbaarheid en hun aansluiting bij de dagelijkse praktijk. We maken richtlijnen altijd volgens de laatste (inter)nationale ontwikkelingen. Beoordelen en graderen van het bewijs gebeurt op basis van de GRADE-methode, waarden en voorkeuren van patiënten worden meegewogen en er is aandacht voor gedeelde besluitvorming. Omdat de meeste gebruikers de richtlijnen online raadplegen en de oude website technisch gezien niet meer voldeed, vonden we het tijd voor een speciale richtlijnenwebsite. Op 8 juni 2020 gaat Richtlijnen.nhg.org officieel ‘live’.
0 reacties

Richtlijnen.nhg.org bevat 90 NHG-Standaarden en 44 NHG-Behandelrichtlijnen met webproof geschreven teksten. De site is ontwikkeld op basis van feedback van meer dan 300 huisartsen met als voornaamste doel het sneller vinden van informatie. Zo is de inhoudsopgave continu in beeld om beter te kunnen oriënteren en navigeren en is er een Thuisarts.nl-koppeling. Binnen de richtlijntekst kunnen details (voorheen noten) worden opengeklapt en het switchen tussen samenvatting en volledige tekst gaat heel gemakkelijk.

Belangrijk is dat we nu in staat zijn richtlijnen te ontwikkelen met het oog op verdere digitale mogelijkheden, zoals interactieve grafische presentaties en koppelingen met beslisondersteuning op basis van data afkomstig uit richtlijnen. Doordat de richtlijnen digitaal beter gestructureerd zijn, kunnen we ze ook efficiënter op onderdelen actueel houden.

Het is even wennen. Voor degenen die richtlijnen toch graag op papier lezen hebben we een eenvoudige printfunctie ingebouwd. Groot voordeel hiervan is dat deze papieren versie altijd actueel is.

Al een groot aantal gebruikers is enthousiast, maar we zijn natuurlijk razend benieuwd naar uw ervaringen! We blijven vernieuwen en we blijven testen, want de ontwikkeling van de website is een continu proces.

Ton Kuijpers, programmaleider richtlijnen, schreef deze maand de gastcolumn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen