NHG forum

“Richtlijnen vertalen naar keuzehulpen”

Date
19 december 2019
Henk Schers is sinds 12 december 2019 voorzitter van de Verenigingsraad van het NHG. Zijn streven: de raad zo doelmatig mogelijk als adviesorgaan gebruiken en de stem van de leden laten horen. “We plukken allemaal de vruchten van het NHG.”