Nieuws

Rijken vaker rechtstreeks naar specialist bij vrije artsenkeuze

Gepubliceerd
10 februari 2006

Amerikaans onderzoek onder 65-plussers die een vrije artsenkeuze hadden, laat zien dat rijken vaker alleen voor een specialist kiezen. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 7928 ouderen. De onderzoeker onderscheidde 4 groepen: zij die geen arts bezochten gedurende een jaar (12,1%), zij die alleen een eerstelijnsarts (huisarts, algemeen internist, geriater) bezochten (11,6%), zij die alleen een specialist bezochten (14,2%) en zij die zowel een eerstelijnsarts als een specialist bezochten (62,1%). Door vragenlijsten verkreeg de onderzoeker informatie over het fysieke functioneren, de gezondheidstoestand, inkomen, opleidingsniveau en het aantal bekende chronische aandoeningen. Naast deze gegevens werden ook de mortaliteitscijfers meegenomen in de analyse. Mensen die zowel een eerstelijnsarts als een specialist bezochten, hadden de slechtste gezondheidstoestand en het grootste aantal chronische aandoeningen. Zij die geen arts bezochten, waren het gezondste. Tussen hen die alleen een eerstelijnsarts of alleen een specialist bezochten, waren geen verschillen in gezondheidstoestand of aantal chronische aandoeningen. Wel waren de patiënten die alleen naar specialisten gingen rijker en hoger opgeleid. De vraag komt dan boven of dit in Nederland, waar iedereen eerst langs de huisarts zou moeten, anders is. Ik heb de indruk dat de echt welgestelden hun weg naar een specialist wel weten te vinden en de huisarts overslaan of confronteren met een verwijsverzoek, als hen dat beter schikt. Het is maar zeer de vraag of dat erg is. Zeker als het slechts om een klein deel van de bevolking gaat. (RD)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen