Nieuws

Risico op myocardinfarct bij behandeling osteoporose

Date
18 november 2022
Er is in de literatuur onduidelijkheid over het risico op een myocardinfarct bij verschillende osteoporosebehandelingen zoals bisfosfonaten, raloxifeen of strontiumranelaat. In een nieuwe meta-analyse vonden onderzoekers geen verschil in risico tussen behandeling met bisfosfonaten en de andere typen behandeling. Onder de bisfosfonaten blijft alendroninezuur nog steeds een goede eerste keus.