Nieuws

Risico op zelfmoord na vergiftiging houdt lang aan

Gepubliceerd
27 juli 2015

Het langetermijnrisico op zelfdoding is na een suïcidepoging met vergif sterk verhoogd en houdt lang aan, zo blijkt uit recent onderzoek. Er was tot op heden niet veel bekend over dit risico. Vergiftiging is een veelgebruikte methode en de huisarts volgt deze patiënten over lange perioden.

Onderzoekers gebruikten de Canadese gezondheidsdatabases van 2002 tot 2011 om patiënten te selecteren die op de eerste hulp waren behandeld na een eerste poging tot zelfdoding met vergif. In totaal waren dat 65.784 patiënten. Voor elke patiënt werd één controlepatiënt van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht geselecteerd.

Tijdens follow-up overleden 976 (1,5%) patiënten door zelfmoord. In de controlegroep waren dit 24 mensen (0,04%). Het risico was voor patiënten dus 40 keer hoger dan in de controlepopulatie. Na ontslag uit het ziekenhuis was de mediane tijd tot zelfmoord 585 dagen (1,6 jaar). Voorspellers van zelfmoord waren hogere leeftijd, mannelijk geslacht en meerdere pogingen tot zelfvergiftiging tijdens follow-up.

De belangrijkste boodschap uit dit onderzoek voor de huisarts is dat het risico op zelfmoord na zelfvergiftiging langdurig verhoogd is. De meeste patiënten zijn dan al lang niet meer in beeld bij het ziekenhuis of psychiater. Een poging tot zelfvergiftiging is dus een reden om daar langdurig aandacht aan te besteden. Wellicht kan een geslaagde poging tot zelfmoord zo worden voorkomen.

Finkelstein Y, et al. Risk of suicide following deliberate self-poisoning. JAMA Psychiatry 2015;72:570-5.

Reacties (2)

Tobias Bonten (niet gecontroleerd) 7 augustus 2015

De huisarts is bij uitstek geschikt om langdurig patiënten te volgen. Gezien het lage absolute risico (1.5%) op dood door zelfmoord in deze groep zou ik de patiënten niet actief vervolgen. Wel is het denk ik goed om, met deze kennis in het achterhoofd, te vragen naar de psychische gesteldheid en suïcidale gedachten als een dergelijke patiënt op consult komt.

Marco Blanker (niet gecontroleerd) 27 juli 2015

En hoe ziet collega Bonten dat "daar langdurig aandacht aan besteden" dan voor zich?

Verder lezen