Nieuws

Toename zelfmoord onder mannen sinds crisis

Gepubliceerd
7 oktober 2016
De incidentie van zelfdoding onder mannen in ons land neemt sinds 2007 toe. De economische crisis, die in 2007 begon, is hier een mogelijke oorzaak van. Mannen die zich van het leven beroven, hebben een hogere leeftijd dan voorheen.
Onderzoekers van NIVEL en VU Amsterdam exploreerden ‘suïcidaal gedrag’ (ICPC P77) in veertig huisartsenpraktijken. Na elke suïcide(poging) vulde de huisarts een vragenlijst in. De huisarts registreerde hierop patiëntkenmerken, zoals leeftijd, geslacht en een voorgeschiedenis van depressie. De onderzoekers bekeken de periode voor (1983-2007) en na (2008-2013) de start van de economische crisis.
In totaal waren er 342 zelfdodingen en 1614 pogingen daartoe geregistreerd. In de periode na het ontstaan van de crisis waren patiënten die zelfmoord pleegden ouder dan daarvoor. De piekleeftijd bij mannen lag voor de crisis rond 30-39 jaar, maar verschoof naar 60-69 jaar. De toename van zelfmoord onder voornamelijk oudere mannen kan volgens de onderzoekers komen door de economische crisis. Werkloosheid is een bekende risicofactor voor zelfdoding. Oudere mannen hebben een groter risico op baanverlies en een geringere kans om opnieuw werk te vinden. Er bleek minder vaak sprake van depressie voorafgaand aan suïcidaal gedrag. De zelfdodingen zijn mogelijk impulsiever en komen wellicht voort uit wanhoop zonder eerdere tekenen van depressie.
Door de reorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg zullen huisartsen vaker in een vroeg stadium suïcidaal gedrag zien. Extra oplettendheid is met name nodig bij mannen van middelbare leeftijd die werkloos zijn of hun baan dreigen te verliezen. De huisarts heeft een belangrijke rol in het herkennen van suïcidaal gedrag, zodat voorkomen wordt dat gedachten worden omgezet in acties.

Literatuur

  • 1.De Beurs DP, et al. Trends in suicidal behaviour in Dutch general practice 1983-2013: a retrospective observational study. BMJ open 2016;6:e010868.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen