Nieuws

Rol huisarts bij behoud werk van chronisch zieken

Gepubliceerd
16 oktober 2017

Veel mensen met een chronische ziekte willen werken, maar dat lukt niet altijd. Slechts 10% spreekt daarover met hun huisarts. Van diegenen die er niet met hun huisarts over spreken, wil driekwart dat ook niet en anderen twijfelen of zouden wel een gesprek willen. Gezien de uiteenlopende behoeften doen huisartsen er goed aan chronisch zieke patiënten te vragen of zij een dergelijk gesprek zouden willen.

Om uitval uit het arbeidsproces te voorkomen, wordt een multidisciplinaire aanpak gehanteerd. Daarin speelt ook de huisarts een rol, maar hij moet daarbij meer oog hebben voor het (behoud van) werk van chronisch zieken. Het NIVEL vroeg aan bijna 600 chronische zieken die (willen) werken of ze daarover het afgelopen jaar met hun huisarts hadden gesproken. Ruim 10% zegt dat te hebben gedaan, bijvoorbeeld hoe de ziekte het werk of hun werkwens beïnvloedt [figuur]. Tweederde voelt zich geholpen door het gesprek.

Afstemming tussen curatieve zorg en arbozorg is belangrijk voor werk(behoud). Zo’n 10% van de werkenden spreekt óf met de huisarts óf met de bedrijfsarts over werk en 5% heeft hierover het afgelopen jaar met beiden gesproken. Bij die laatste groep is de onderlinge afstemming tussen de bedrijfsarts en andere zorgverleners regelmatig onderwerp van gesprek met de huisarts.

Van de 468 mensen die niet met de huisarts over hun werk(wens) hebben gesproken, wil driekwart dat ook niet omdat ze zelf wel weten wat te doen, de ziekte het werk niet beïnvloedt, de huisarts niets kan doen of omdat ze hulp krijgen van anderen. Twintig procent twijfelt en zo’n 5% wil wel een gesprek met de huisarts.

Kortom, het is niet vanzelfsprekend om met de huisarts over werk te praten. Voor huisartsen, POH’s en chronisch zieken is er werk aan de winkel!

NIVEL. NIVEL-monitor Werk en inkomen. www.nivel.nl.

pdf bestand  Webjournaal NIVEL, figuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.