NHG Forum

Rol NHG bij uitbraak coronavirus

Gepubliceerd
2 maart 2020
Dossier
Binnen het NHG is een kernteam aan de slag om huisartsen te voorzien van de nodige informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Dit houdt in dat medewerkers met verschillende expertises in nauw contact staan met het RIVM. Het Uitbraakteam Coronavirus blijft op de hoogte van de meest actuele situatie en stemt de adviezen voor de huisartsenpraktijk onderling af.
0 reacties
NHG Kernteam Coronavirus
Het Uitbraakteam Coronavirus van het NHG.
© Margot Scheerder

Het Uitbraakteam Coronavirus bestaat uit: (vooraan rechts) Masja Loogman, huisarts en senior wetenschappelijk medewerker; (vooraan links) Stijn van den Broek, huisarts en programmamanager ‘Kwaliteit in praktijk’; (midden) Margriet Bouma, huisarts n.p. en programmamanager Richtlijnontwikkeling; (achteraan links) Esther Zwart, communicatieadviseur; (achteraan rechts) Annemieke Schaafstra, huisarts en redacteur Thuisarts.nl; (achteraan midden) Lizet Aerts, programma-manager NHG-Kenniscentrum; Desirée Beaujean, Swanet Woldhuis en Hans van der Schoot namens het NHG-Bestuur (ontbreken op de foto).

Als wetenschappelijke beroepsvereniging is het NHG verantwoordelijk voor het opstellen van praktische adviezen voor medewerkers in de huisartsenvoorzieningen die stroken met de professionele standaard van de huisartsen. Dit zijn normen, regels, wetenschappelijke inzichten en ervaringen, zoals neergelegd in richtlijnen en protocollen.

Dossier coronavirus

Op de NHG-website vindt u het dossier coronavirus: nhg.org/coronavirus. Dit bevat onze meest actuele adviezen. Er is een online stroomdiagram gemaakt voor de telefonische triage van klachten die kunnen passen bij een coronavirusinfectie.

In het dossier staan tevens een aantal praktische uitwerkingen van gegeven adviezen en hyperlinks naar andere relevante producten, zoals de Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.

Afstemming

Het NHG stemt af met de LHV en InEen. Samen spelen wij zo goed mogelijk in op de veranderende situatie. We onderhouden tevens contact met het ministerie van VWS over eventuele knelpunten, zoals de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn wij aanwezig bij het Bestuurlijk Afstemmings Overleg van VWS, waar de adviezen over de te nemen maatregelen van het Outbreak Management Team worden beoordeeld op haalbaarheid en wenselijkheid.

Veelgestelde vragen

Op nhg.org/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus staan veelgestelde vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld over hoe te handelen bij een verdachte patiënt of welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden geadviseerd. Overige vragen van onder andere collega’s of journalisten beantwoorden wij zo goed mogelijk. Zonodig verwijzen we door naar de juiste instantie.

Patiënteninformatie

Ons Thuisartsteam heeft op Thuisarts.nl informatie over het nieuwe coronavirus gemaakt en werkt dit bij zodra dat nodig is. Zie: Thuisarts.nl | Nieuw coronavirus China

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen