Nieuws

Rotavirusvaccins zijn effectief en veilig

Gepubliceerd
30 januari 2023
De 3 door de WHO aanbevolen rotavirusvaccins zijn effectief in het voorkomen van ernstige diarree en zijn alle veilig bevonden. Opmerkelijk genoeg is de effectiviteit van het vaccin het hoogst in landen met een lage mortaliteit. Dat blijkt uit een cochranereview.
0 reacties

Het rotavirus is wereldwijd de belangrijkste verwekker van gastro-enteritis bij kinderen onder de 5 jaar. Voordat er vaccinatie bestond, was het virus in lage-inkomenslanden verantwoordelijk voor 37% van de diarreegerelateerde sterfte. In hoge-inkomenslanden is het virus verantwoordelijk voor 40-50% van de ziekenhuisopnames wegens gastro-enteritis, maar de mortaliteit is gelukkig erg laag. Sinds 2006 is er een vaccin, dat in 2018 al in 95 landen in een rijksvaccinatieprogramma was opgenomen. Dat geldt echter niet voor Nederland. De Gezondheidsraad adviseerde vanaf 2017 kinderen uit risicogroepen te vaccineren en pas in 2021 kwam het vaccinatieadvies voor alle pasgeborenen.

Resultaten 

De auteurs van de cochranereview includeerden 55 RCT’s over de 3 vaccins (RV1, RV5 en Rotavac), met in totaal 216.480 deelnemers en een follow-up van 1 en 2 jaar. In landen met een lage mortaliteit, zoals Nederland, voorkomen RV1 (n = 36 onderzoeken) en RV5 (n = 15 onderzoeken) 82% van de gevallen van ernstige diarree door het rotavirus (bij een follow-up van 2 jaar). In landen met een hoge mortaliteit is dit voor RV1 35% en RV5 41%. Rotavac bleek in India (n = 4 onderzoeken) 54% van de gevallen van ernstige diarree door het rotavirus te voorkomen in 2 jaar. In geen enkel onderzoek werden ernstige bijwerkingen gevonden.

Beschouwing 

Deze cochranereview laat met het hoogste niveau van evidence zien dat de effectiviteit en veiligheid van de rotavirusvaccins goed zijn. Het effect op mortaliteit kon hierbij echter niet worden onderzocht vanwege onvoldoende power. Bovendien zijn de resultaten van Rotavac alleen toepasbaar op de Indiase populatie. Opmerkelijk is dat het relatieve effect minder sterk was in landen met een hoge mortaliteit, hoewel daar in absolute aantallen wel meer episodes van ernstige diarree voorkomen.

Tot slot 

U kunt de vraag krijgen het rotavirusvaccin voor te schrijven. In Nederland is Rotarix (RV1) het meest gebruikt. Het betreft een druppelvaccin dat ouders 2 keer moeten geven aan hun kinderen in de leeftijd van 6 tot 24 weken. De kosten (€ 139,14) zijn momenteel voor eigen rekening. Het streven is dat de vaccinatie in 2024 wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Lees meer over het onderzoek Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use van K. Soares-Weiser, et al.

Literatuur

  • Soares-Weiser K, et al. Vaccines for preventing rotavirus diarrhoea: vaccines in use. Cochrane Database Syst Rev 2019;3:CD008521.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen