Nieuws

Samen beslissen hoeft niet meer tijd te kosten

Gepubliceerd
14 maart 2023
Veel hulpverleners denken dat samen beslissen de consultduur verlengt. Die aanname klopt echter niet. Interventies die zijn gebaseerd op theoretische modellen, en zowel professionals als patiënten bij het proces betrekken, verlengen de consultduur over het algemeen niet. Dat blijkt uit een recent systematisch literatuuroverzicht.
0 reacties
consultduur versus samen beslissen
Samen beslissen hoeft de consultduur niet te beïnvloeden

De auteurs beoordeelden 63 onderzoeken (14.469 patiënten) met een interventie die was gericht op een toename van samen beslissen. Zij vonden 28 RCT’s en 8 quasi-experimentele onderzoeken.  

Heterogene onderzoeken 

Zeven RCT’s waren van hoge kwaliteit. Van 1 RCT ontbraken gegevens over de interventie. In 17 van de 35 experimentele onderzoeken (RCT en quasi-experimenteel) werd het effect onderzocht van de introductie van een keuzehulp. In 10 onderzoeken combineerde men de keuzehulp met een training/instructie voor zorgprofessionals. In 4 onderzoeken keek men uitsluitend naar het effect van een training en 4 onderzoeken betroffen een breder samengestelde interventie. Helaas waren de resultaten te heterogeen om ze te poolen. 

Duur van de interventie 

In 26 van de experimentele onderzoeken duurden de consulten van de interventie- en de controlegroep even lang. In 2 onderzoeken waren de consulten met samen beslissen korter, in 7 onderzoeken waren deze langer (schaal 11,5 minuten korter tot 13,5 minuten langer). De duur van het consult nam toe als de interventie: 

  • alleen op de zorgprofessional was gericht (gemiddeld verschil 1,30 minuten; 95%-BI 0,24 tot 2,37)
  • in de eerste lijn plaatsvond (gemiddeld verschil 2,05; 95%-BI 0,11 tot 3,59)
  • in groepsverband werd uitgevoerd (gemiddeld verschil 2,25; 95%-BI 0,45 tot 4,05), of  
  • niet was gebaseerd op een theoretisch model (gemiddeld verschil 4,01; 95%-BI 0,38 tot 7,23)

Toepassing van samen beslissen verdubbelde in de hele eerste lijn de kans op een langer consult, dus niet alleen bij huisartsconsulten; in 7 van de 11 onderzoeken zorgde samen beslissen met de huisarts niet voor een langere consultduur. 

Conclusie 

Dit literatuuroverzicht laat zien dat tijdsinvestering geen belemmering vormt om patiënten meer bij de besluitvorming te betrekken. Dat geldt vooral wanneer zowel huisartsen als patiënten bij de implementatie van samen beslissen worden betrokken en dit gebeurt op basis van een theoretisch uitgewerkt model. Overigens is de matige kwaliteit van de onderzoeken wel zorgelijk.  

Lees meer over het literatuuroverzicht Shared decision-making and the duration of medical consultations: A systematic review and meta-analysis van H. van Veenendaal, et al.

Literatuur

  • Van Veenendaal H, et al. Shared decision-making and the duration of medical consultations: A systematic review and meta-analysis. Patient Educ Couns 2023;107:107561.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen