Nieuws

Samen beslissen vraagt om meer tijd en gelijkwaardiger relatie

Gepubliceerd
24 september 2020
Ruim de tijd nemen voor het gesprek met de patiënt kan het verschil maken om ‘samen beslissen’ te doen slagen. Daarnaast is het cruciaal dat hulpverleners zich verdiepen in gesprekstechnieken om de arts-patiëntrelatie te verbeteren en zodoende het proces van ‘samen beslissen’ te optimaliseren. Dat blijkt uit deze review van reviews (een zogenaamde umbrella review) naar factoren die ‘samen beslissen’ bevorderden.
0 reacties

De auteurs onderzochten MEDLINE, PsycINFO, CINAHL, Scopus en de Cochrane Library systematisch op reviews over de barrières en bevorderende factoren voor de implementatie van ‘samen beslissen’. Zij vonden 7 geschikte reviews waarvan er 4 de laatste 5 jaar zijn gepubliceerd. De meeste geïncludeerde onderzoeken vonden plaats in Europa en Noord-Amerika.

In deze reviews kwamen 5 hoofdthema’s naar boven: patiëntfactoren, professionele factoren, omgevingsfactoren, relationele factoren en factoren gerelateerd aan informatieverstrekking. Tijdsdruk bleek de meest belastende factor voor de toepassing van ‘samen beslissen’. Bemoedigen en motiveren van hulpverleners waren belangrijke bijdragende factoren, evenals investeren in een goede arts-patiëntrelatie waarbij het vertrouwen van patiënten in hun arts cruciaal blijkt.

De auteurs concluderen dat er naast extra tijd en middelen, ook scholing voor artsen nodig is die is gericht op het versterken van hun interactieve vaardigheden zoals empathisch luisteren, doorvragen, respecteren van een afwijkende mening en motiveren om in besluitvorming deel te nemen. Meer tijd voor de patiënt, lijkt een goede eerste stap naar meer ‘samen beslissen’, maar de arts zal ook moeten streven naar een gelijkwaardiger arts-patiëntrelatie. Empathisch en respectvol luisteren dat is gericht op de wens en voorkeur van de patiënt, helpt daarbij.

Literatuur

  • Alsulamy N, et al. What influences the implementation of shared decision making. An umbrella review. Patient Educ Couns 2020 Aug 11. DOI: 10.1016/j.pec.2020.08.009 [epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen