Wetenschap

Samenwerken en leren van elkaar

Gepubliceerd
24 april 2024
Onderzoeker Loes Meijer promoveerde op onderzoek naar intra- en interprofessioneel leren en samenwerken. Patiënten die zorg krijgen uit zowel de eerste als de tweede lijn, hebben zorgverleners nodig die samenwerken en hun gezamenlijke zorg coördineren, is haar stelling. Een belangrijke boodschap voor huisartsen en medisch specialisten die voornamelijk binnen hun eigen setting zijn opgeleid en weinig inzicht hebben in elkaars competenties en mogelijkheden.