NHG Forum

‘Samenwerking in de wijk helpt om patiënten passende zorg te bieden’

Gepubliceerd
29 december 2022
Het recent gepubliceerde boek ‘Persoongerichte zorg voor iedereen’ is de herziene versie van het in 2016 verschenen boek ‘Persoonsgerichte zorg’. De ondertitel luidt: Met aandacht voor sociale omstandigheden en etnische diversiteit in de huisartsenpraktijk. Het voorwoord schreef Dicky Gingnagel, taalambassadeur bij Stichting ABC en Pharos. De verschillen tussen de oude en de nieuwe versie zijn aanzienlijk. Vijf vragen aan de auteurs Maria van den Muijsenbergh en Eldine Oosterberg.
0 reacties
Maria van den Muijsenbergh en Eldine Oosterberg
Maria van den Muijsenbergh (links) en Eldine Oosterberg zijn de auteurs van het boek Persoonsgerichte zorg voor iedereen.
© Margot Scheerder

1. Wat zijn de grootste verschillen met de vorige uitgave van Persoonsgerichte zorg?

‘Er is meer aandacht voor chronische stress als ziekmakende factor. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld schulden zijn, huiselijk geweld of ervaren discriminatie. De oplossing hiervoor ligt vaak in het sociale domein. Het boek besteedt aandacht aan de signalen en gevolgen van chronische stress. Het vertelt daarnaast hoe je hierover begrijpelijk uitleg kunt geven aan de patiënt en wat er aan gedaan kan worden. Verder is een aantal hoofdstukken overbodig geworden, omdat inmiddels aandacht voor diversiteit in de meeste NHG-richtlijnen is geadresseerd.’

2. Wat maakt dat iedere huisarts dit boek in zijn bezit moet hebben?

‘In Nederland bestaan grote gezondheidsverschillen. Mensen met de laagste opleiding sterven 5 jaar eerder en leven 15 jaar korter in goede gezondheid dan mensen met de hoogste opleiding. Zij lijden 2 tot 4 maal vaker aan chronische aandoeningen dan hoogopgeleide mensen, en hebben vaker meer aandoeningen tegelijk. Het boek geeft concrete handvatten hoe je elke patiënt persoonsgerichte zorg kunt bieden, zoals tips voor begrijpelijke communicatie, effectief zelfmanagement en samenwerking in de wijk.’

3. Waar is de grootste slag te slaan als het gaat om aandacht voor sociale omstandigheden en etnische diversiteit in de huisartsenpraktijk?

‘Achter veel gezondheidsproblemen gaan sociaal-maatschappelijke problemen schuil en andersom ook. Huisartsen signaleren regelmatig gezondheidsklachten die beter in het sociale dan in het medische domein opgepakt kunnen worden. Samenwerking in de wijk helpt deze patiënten passende zorg te krijgen. Het boek geeft informatie hoe je dit aan kunt pakken.’

4. Wat is de beste tip uit het boek voor de huisarts?

‘Hoe je de praktijkvoering kunt afstemmen op de patiëntenpopulatie. Zo bevat het boek tips voor de toegankelijkheid van digitale zorg en hoe je samen kunt beslissen met de patiënt.’

5. Welke tool uit het boek vind je het handigst voor de huisarts?

‘De terugvraagmethode is de beste tool om te achterhalen wat volgens de patiënt aan bod is gekomen en of de informatie goed is overgekomen. Zo nodig kun je op basis daarvan het advies verduidelijken.’

Meer informatie en bestellen

Persoonsgerichte zorg voor iedereen is een uitgave van het NHG, Pharos en Prelum. NHG-leden betalen € 50 en niet-leden € 71,43. Bestellen kan via nhg.org/winkel.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen