NHG Forum

‘Samenwerking in de wijk helpt om patiënten passende zorg te bieden’

Date
29 december 2022
Het recent gepubliceerde boek ‘Persoongerichte zorg voor iedereen’ is de herziene versie van het in 2016 verschenen boek ‘Persoonsgerichte zorg’. De ondertitel luidt: Met aandacht voor sociale omstandigheden en etnische diversiteit in de huisartsenpraktijk. Het voorwoord schreef Dicky Gingnagel, taalambassadeur bij Stichting ABC en Pharos. De verschillen tussen de oude en de nieuwe versie zijn aanzienlijk. Vijf vragen aan de auteurs Maria van den Muijsenbergh en Eldine Oosterberg.