Nieuws

Samenwerkingsmanagement

Gepubliceerd
5 november 2014
Doelgroep Werkers in de gezondheidszorg die op de een of andere manier, naast de reguliere patiëntenzorg, een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van die zorg. Centraal hierin staat de patiënt. Aan de huisarts wordt een belangrijke rol toegekend als het gaat om het nemen van de regie over de steeds complexer wordende zorg. Voor huisartsen die met deze regierol aan de slag willen, is dit boek aan te bevelen.
Inhoud Het boek gaat over samenwerken in de zorg en bestaat uit vier delen. In het eerste deel komen de noodzaak van samenwerken, definities van en theorieën over samenwerken aan bod. Deel 2 gaat over de vraag of samenwerken te leren is en hoe dat daadwerkelijk gebeurt. De rol van artsenorganisaties komt aan bod, maar ook het leren samenwerken tijdens opleiding en nascholing. Deel 3 is gewijd aan 12 verschillende samenwerkingsprojecten die de lezer inspireren om aan soortgelijke projecten deel te nemen. Naast samenwerken zijn er verschillende thema’s die steeds terugkomen, zoals ‘de patiënt centraal’, bewustwording, vertrouwen, respect, taakafbakening, cultuur, enzovoort. In deel 4 staat samenwerking in de zorg in een breder historisch perspectief centraal. Hoe was het vroeger geregeld en wat mogen we van de toekomst verwachten? Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn: geleerde lessen uit het verleden, marktwerking in de zorg, gevolgen van social media en het e-consult, en bekostiging van de zorg.
Oordeel Het boek telt maar liefst 45 hoofdstukken en in elk ervan komt een ander aspect van samenwerking in de zorg aan de orde. Tegenover de compacte en voor de geïnteresseerde lezer mogelijk wat oppervlakkige hoofdstukken staat een uitgebreide literatuurlijst en een uitvoerig trefwoordenregister. Dit boek biedt wat het belooft: inspiratie voor de huisarts die naast patiëntenzorg tevens samenwerkingsmanagement tot zijn competenties wil rekenen.

Waardering: *** (nuttig voor geïnteresseerden)

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen