Nieuws

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

Gepubliceerd
31 maart 2016
Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht. Dit kan bij de lezer onterecht de suggestie gewekt hebben dat deze saturatie, gemeten met een pulse-oximeter, betrouwbaar is. Een niet-afwijkende saturatie sluit een relevante CO-vergiftiging niet uit. De saturatiemeter kan het HbCO en O2Hb niet goed onderscheiden, waardoor er vaak hogere saturaties gemeten worden.2 Om zekerheid te krijgen of er sprake is van een CO-vergiftiging is een arterieelbloedgas (zoals in de casus werd verricht) nodig.
Patricia Hordijk, werkzaam bij SBOH, Huisartsopleiding Utrecht

Antwoord

Het klopt inderdaad dat een goede saturatie allerminst een CO-vergiftiging uitsluit. Deze casus illustreert dat ook. Een HbCO-bepaling is noodzakelijk om de diagnose te kunnen bevestigen en de ernst van de CO-intoxicatie vast te stellen. De belangrijkste reden om deze casus te publiceren was om te illustreren dat het niet altijd voor de hand ligt aan een CO-vergiftiging te denken en dat een CO-meter in de koffer hierbij behulpzaam kan zijn.
Rutgerjan van Orden

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen