Nieuws

Sekseverschil hartinfarct?

Gepubliceerd
30 mei 2012
Ja, er is een verschil in presentatie van klachten en ja, er is een verschil in sterfte tussen mannen en vrouwen bij ziekenhuisopname bij een myocardinfarct. Vrouwen hebben als zij jonger zijn vaker een myocardinfarct zonder de kenmerkende pijn op de borst en discomfortklachten in vergelijking met mannen van gelijke leeftijd.
De sekseverschillen bij myocardinfarct nemen af naarmate de leeftijd toeneemt. Van de vrouwen heeft 42% geen discomfortklachten bij hun presentatie in het ziekenhuis versus 30% van de mannen. De patiënten zonder discomfortklachten komen naar het ziekenhuis met crepiteren, longoedeem, hypotensie, cyanose of zweten en hebben vaker diabetes mellitus (stil infarct). In het ziekenhuis overleed 14,6% van de vrouwen en 10,3% van de mannen. Als de typische klachten ontbreken is het delay groter (7,9 uur versus 5,3) en de behandeling die eigenlijk nodig is minder agressief. Het gevolg is een twee maal hogere sterftekans in vergelijking met hen die wel de typische klachten hebben van een myocardinfarct.
De gegevens zijn afkomstig van de Amerikaanse National Registry Myocardial Infarction, een industrie-gesponsorde registratie van 1,1 miljoen patiënten uit 1977 ziekenhuizen tussen 1994 en 2006. De pijn op de borst/discomfort was gedefinieerd als elk gevoel van druk of beklemming op de borst en pijn van arm, hals of kaak voor aankomst bij het ziekenhuis of voor de diagnosestelling van myocardinfarct, maar betreft ook kortademigheid, overgeven/misselijkheid, hartkloppingen, flauwvallen en hartstilstand.
Dit retrospectieve onderzoek heeft natuurlijk zijn beperkingen. Patiënten die het ziekenhuis niet bereikten, telden niet mee. Patiënten die uiteindelijk geen myocardinfarct hadden, maar wel met klachten naar het ziekenhuis kwamen, ook niet. Er kan daarom geen algemene regel worden opgesteld voor patiënten met een verdenking van een acuut coronair syndroom. Als we een niet-pluisgevoel hebben bij vrouwen onder de 55 jaar die thoracale en/of zweetklachten hebben, moeten we denken aan de mogelijkheid van een myocardinfarct zodat ze de juiste hulp krijgen. (Mark Valk)

Literatuur

  • 1.Canto JG, et al. Association of age and sex with myocardial infarction symptom presentation and in-hospital mortality. JAMA 2012;307:813-22.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen