Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 6

Jaargang
55

Nieuws

 • Hoe schoon is de spirometer?

  Stethoscopen zijn een bekende broedplaats voor bacteriën, maar hoe zit het met ons overig instrumentarium? Australische onderzoekers testten hoe schoon spirometers zijn. Zij namen in 16 huisartsenpraktijken microbiologische monsters af van spirometers die klaar waren voor gebruik. De…

 • ‘Een beslisregel objectiveert je twijfel’

  Afgelopen najaar promoveerde Geert-Jan Geersing op zijn proefschrift Strategies in suspected venous thrombo-embolism in primary care, waarin hij zich – naast het trombosebeen – vooral richtte op longembolieën. In een interview vertelt hij over de onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor…

 • Zorg aan migranten en vluchtelingen

  De website www.pharos.nl bevat veel informatie over gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen, maar het is lastig om snel een antwoord te krijgen op zoekvragen en de site is minder van praktisch dagelijks nut voor huisartsen. De website www.huisarts-migrant.nl is voor elke huisarts met…

 • Taken POH en huisarts complementair?

  Al tien jaar kunnen chronisch zieke patiënten in de huisartsenpraktijk rekenen op begeleiding van praktijkondersteuners (POH’s). Eerder onderzoek uit 2009 liet zien dat er bij deze zorg geen sprake lijkt te zijn van taakherschikking van de huisarts, maar juist van een intensivering van de…

 • Griep? Scholen sluiten!

  In 2009 verspreidde de laatste influenza zich als een olievlek over de wereld: de beruchte Mexicaanse griep. Het griepvirus zorgde voor veel tumult bij de bevolking en huisartsen werden overspoeld door patiënten met griepverschijnselen. Het RIVM uitte eerder de aanbeveling om gedurende een…

 • Telefonische behandeling bij chronische pijn

  Wanneer een patiënt langer dan drie maanden pijn heeft, noemen we deze chronisch. Een lastige diagnose voor huisartsen: er is vaak onvoldoende somatische verklaring en een snelle genezing van de pijn is niet mogelijk. Een aantal patiënten zal baat hebben bij medicatie, maar het merendeel moet…

 • Afschrikwekkende plaatjes helpen niet

  Stoppen met roken blijft moeilijk en alle bekende interventies blijken slechts een minderheid van de rokers van hun verslaving af te helpen. Onlangs verscheen een opmerkelijk onderzoek waarin werd onderzocht of beelden van plaquevorming in de arteria carotis het percentage stoppers zou kunnen…

 • Rol van de assistente bij herhalingsrecepten

  Er zijn veel manieren waarop herhalingsrecepten in de huisartsenpraktijk worden aangenomen. Zo nemen assistentes vaak telefonisch herhalingsrecepten op. De invloed van assistentes op de kwaliteit en veiligheid bij herhalingsreceptuur is echter onbekend. In het Verenigd Koninkrijk is kwalitatief…

 • Sekseverschil hartinfarct?

  Ja, er is een verschil in presentatie van klachten en ja, er is een verschil in sterfte tussen mannen en vrouwen bij ziekenhuisopname bij een myocardinfarct. Vrouwen hebben als zij jonger zijn vaker een myocardinfarct zonder de kenmerkende pijn op de borst en discomfortklachten in vergelijking…

 • Nurse-practitioners en telefonische triage

  Vraagstelling De druk op het spreekuur van huisartsen neemt toe door de stijgende hulpvraag en de ontplooiing van aanvullende taken. Een goede telefonische triage draagt bij aan het efficiënt plannen van het spreekuur en hierin spelen doktersassistentes een centrale rol. In de Engelse…

 • Oefenen ter preventie van fracturen

  Achtergrond Osteoporose is een aandoening van het skelet waarbij de kwaliteit en de kwantiteit van het bot is verminderd. Het grootste gevaar van osteoporose is de verhoogde kans op fracturen. Vermindering van de belasting van het skelet (bijvoorbeeld door langdurige bedrust) geeft botverlies en…

 • Dilemma’s in de spreekkamer

  Doelgroep Huisartsen en specialisten. Inhoud Het boek heeft elf hoofdstukken met casuïstiek en besprekingen die geschreven zijn door huisartsen en specialisten. De artsen beschrijven de problemen waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen als ze kansen en risico’s met patiënten bespreken…

 • Actieplannen bij COPD

  De titel van het artikel van Trappenburg wekt de suggestie dat actieplannen bij COPD werken en dat ze vanaf nu geïmplementeerd moeten worden in de huisartsenpraktijk. Enige nuancering is op zijn plaats. De meeste COPD-patiënten worden behandeld in de eerste lijn en hebben een milde tot matige…

 • Antwoord

  In lijn met vergelijkbare RCT’s die het geïsoleerde effect van een actieplan bestudeerden, werden inderdaad geen effecten gezien op robuuste uitkomsten als kwaliteit van leven, zorggebruik en mortaliteit. Het gebruik van een eenvoudig ‘papieren’ actieplan resulteerde wel in klinisch relevante…

 • Infectiegevaar bij patiënten zonder milt: blijf waakzaam!

  Uit onderzoek blijkt dat ruim 40% van de patiënten zonder (functionerende) milt niet op de hoogte is van het risico dat hun aandoening met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk dat huisartsen deze patiënten in kaart brengen en adviseren. De nieuwe LCI-richtlijn over de preventie van infecties…

 • Focus op fout

  Niet alle klachten komen door een medische fout en niet alle fouten leiden tot een klacht. Toch krijgt elke arts een keer met een klacht te maken. En gegrond of niet, klachten zijn nooit leuk. De overtreffende trap van een reguliere klacht – een medische tuchtzaak – wens je niemand toe. In dit…

Wetenschap

 • Tuchtklachten tegen huisartsen

  Hoewel minder vaak dan in ziekenhuizen, komen veiligheidsincidenten met ernstige gezondheidsschade voor de betrokken patiënt ook in de huisartsenpraktijk voor. Tuchtklachten worden vaker gegrond verklaard als ze gaan over ongepaste contacten, schending van…

 • Effecten van extra water drinken bij hoofdpijn

  Het drinken van meer water lijkt bij sommige patiënten een positief effect te hebben op de frequentie van migraineaanvallen. Hier is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Het drinken van meer water had een klein, maar significant effect op de kwaliteit van leven…

 • CBO-Richtlijn Otitis media bij kinderen in de tweede lijn

  Otitis media is een veelvoorkomende aandoening in de huisartsenpraktijk, met een prevalentie van 20 per 1000 patiënten per jaar (acute otitis media) en een incidentie van 25 per 1000 per jaar (otitis media met effusie) in de leeftijdsgroep van 1 tot 4 jaar. Beide aandoeningen hebben een gunstig…

Praktijk

 • Hielpijn bij kinderen

  De oorzaak van niet-traumatische hielpijn bij kinderen is meestal de ziekte van Sever, door overmatige tractie aan het hielbeen. Andere oorzaken voor hielpijn zijn tamelijk zeldzaam en met enige kennis van zaken ook zonder röntgenfoto goed te differentiëren. Hielpijn heeft grote invloed op…

 • Crècheziektes

  Bij het kinderdagverblijf dien je alleen kerngezonde kinderen te brengen. Daar zijn ze streng in. Zieke kinderen, daar doen ze niet aan. Het is dus nogal lastig als je kind ziek is. Want dan gooit het kinderdagverblijf de deur dicht. Dit is trouwens een dure deur. Dat kinderdagverblijf betaal je…

 • Uterovaginale prolaps

  Uterovaginale prolaps komt bij oudere vrouwen regelmatig voor. De aandoening bestaat uit het verzakken van de uterus, de blaas (via de vaginavoorwand), het rectum (via de vagina-achterwand), de dunne darm (via de fornix posterior) of een combinatie hiervan. Een verzakking hoeft geen klachten te…