Wetenschap

Sekseverschillen bij de medicamenteuze behandeling van hypertensie door de huisarts

Samenvatting

Sekseverschillen bij de medicamenteuze behandeling van hypertensie komen in de meeste westerse landen voor. Vrouwen die behandeld worden voor hypertensie gebruiken vaker diuretica, terwijl mannen vaker bètablokkers, calciumantagonisten en ACE-remmers gebruiken. Uitgaande van het beschikbare onderzoek naar de effecten van de diverse middelen is er echter geen reden voor een dergelijk verschil in voorkeur. Deze sekseverschillen zijn ook niet te verklaren op grond van verschillen tussen mannen en vrouwen in het vóórkomen van factoren die de keuze van een antihypertensivum kunnen bepalen (indicaties en contra-indicaties). Uit aanvullend kwalitatief onderzoek bij twaalf huisartsen blijkt dat de meeste overwegingen die huisartsen noemen met betrekking tot het preferentieel voorschrijven van bètablokkers aan hypertensieve mannen en diuretica aan hypertensieve vrouwen niet in overeenstemming zijn met bewijs uit de medische literatuur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen