Nieuws

SGLT2-remmers bij diabetes en hart- en vaatziekten

0 reacties
Gepubliceerd
14 februari 2019
Uit een systematisch literatuuronderzoek blijkt dat SGLT2-remmers bij patiënten met diabetes de kans op ziekenhuisopnames voor hartfalen en afname van nierfunctie vermindert. Bij patiënten die een cardiovasculair event hebben doorgemaakt, verlagen de middelen bovendien de kans op myocardinfarcten, beroertes en cardiovasculaire sterfte.

De auteurs selecteerden in de meta-analyse drie RCT’s met in totaal 34.322 patiënten met diabetes mellitus type 2. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 64 jaar, 35,1% van hen was vrouw. Een kleine meerderheid van 20.650 patiënten (60,5%) had al voor aanvang van het onderzoek door atherosclerose veroorzaakte hart- en vaatziekten, de overige 13.672 patiënten (39,5%) hadden alleen meerdere cardiovasculaire risicofactoren.

Door SGLT-2-remmers nam de kans op ernstige cardiovasculaire voorvallen af met 11% (HR 0,89; 95%-BI 0,83 tot 0,96). Dit effect gold alleen voor patiënten die al hart- en vaatziekten hadden (HR 0,86; 95%-BI 0,80 tot 0,93), en niet voor de andere patiënten (HR 1,00; 95%-BI 0,87 tot 1,16). Bij SGLT-2-remmergebruikers was het risico op cardiovasculaire sterfte of ziekenhuisopname voor hartfalen 23% (HR 0,77; 95%-BI 0,71 tot 0,84) lager en trad progressie van nierfunctiestoornissen bij alle patiënten 45% (HR 0,55; 95%-BI 0,48 tot 0,64) minder vaak op; hier was geen verschil tussen patiënten met of zonder pre-existente hart- en vaatziekten.

In de recente update van de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 hebben SGLT-2-remmers vooralsnog geen plaats, deels door twijfels over de veiligheid op lange termijn, zoals recent nog beschreven en verder wordt onderzocht. Gezien de combinatie van verbetering van cardiale pompfunctie, nierfunctie en afname van cardiovasculaire voorvallen hebben SGLT-2-remmers wel potentie als behandeling voor patiënten met diabetes met doorgemaakte hart- en vaatziekten.

Literatuur

  • Zelniker T, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet 2018 Nov 9. DOI:10.1016/S0140-6736(18)32590-X [Epub ahead of print].

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen