Nieuws

Snuffelen naar verschillen tussen astma en COPD

Gepubliceerd
4 februari 2010

In een recent artikel in een Amerikaans vakblad rapporteren arts-onderzoeker Niki Fens en collega’s van de afdeling Longziekten van het AMC in Amsterdam een nieuw onderzoek naar de bruikbaarheid van de zogenaamde ‘eNose’ in de differentiaaldiagnostiek van astma en COPD. In een gemengde groep van in totaal 90 patiënten met astma, COPD en rokende en niet-rokende controlepersonen keken zij naar het onderscheidende vermogen van deze nieuwe technologie. Omdat het bij astma en COPD om verschillende ontstekingprocessen in de luchtwegen gaat, is het aannemelijk dat de uitademinglucht van astma- en COPD-patiënten ook verschillend van samenstelling is. In de eNose gaat uitgeademde lucht langs 32 sensoren en ontstaat op die manier voor de betreffende patiënt een profiel van de vluchtige organische bestanddelen (zogenaamde ‘VOCs’) in die lucht. Middels dit profiel kon Fens 96% van de astma- en COPD-patiënten correct indelen. Het eNose-profiel kon astma goed onderscheiden van zowel rokende als niet-rokende controles, maar het bleek niet goed mogelijk om te differentiëren tussen personen met en zonder COPD. Gebruik van inhalatiecorticosteroïden door COPD-patiënten had overigens geen invloed op de resultaten. Omdat het behandelingsbeleid bij astma en COPD verschillend is, is het van belang om tussen beide aandoeningen te differentiëren, of juist vast te kunnen stellen dat het om een ‘dubbeldiagnose’ (astma èn COPD) gaat. Op dit moment beperken de mogelijkheden voor de huisarts zich tot de anamnese en spirometrie. Hoewel de eNose een interessante ontwikkeling is, is nog veel verder snuffelonderzoek en technologische ontwikkeling nodig voordat huisartsen deze technologie in de (huisartsen)zorg kunnen toepassen. Het AMC voert momenteel een dergelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk uit. Voor het analyseren van uitademingslucht in verband met de diagnostiek en behandeling van astma op kortere termijn kunnen we de opkomst van een andere nieuwe technologie verwachten: de stikstofmonoxide (NO)-meting. (Evelien Termeer)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen