Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 2

Jaargang
53

Nieuws

 • Het is klein en gevaarlijk…

  Als klein kind had ik een boek waarin op elke rechterpagina een engel was afgebeeld. Het zou een blij makend werkje zijn geweest, ware het niet dat op elke linkerpagina een duivel figureerde. Engel en duivel waren als achtergrond aanwezig, de teksten waren er overheen gedrukt. Wanneer het…

 • Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

  De toepassing van technologie is gemeengoed geworden. We kunnen niet meer zonder televisie, (mobiele) telefoon en internet. In de geneeskunde verloopt dit proces wat langzamer. Natuurlijk, er bestaan hoogstandjes. Zo was ik laatst getuige van een operatie die plaatsvond in Japan, maar werd…

 • Snuffelen naar verschillen tussen astma en COPD

  In een recent artikel in een Amerikaans vakblad rapporteren arts-onderzoeker Niki Fens en collega’s van de afdeling Longziekten van het AMC in Amsterdam een nieuw onderzoek naar de bruikbaarheid van de zogenaamde ‘e Nose’ in de differentiaaldiagnostiek van astma en COPD. In een gemengde groep van…

 • Sumatriptan: ‘an inconvenient truth’?

  Peer Carsten Tfelt-Hansen, een gerenommeerd neuroloog die een hoog aanzien geniet in de migrainewereld, deed onderzoek naar publicaties rondom de introductie van sumatriptan. In 1991 werd dit middel met veel bombarie op de markt gebracht. Tfelt-Hansen vond in het register van GlaxoSmithKline zelf…

 • Mindfulness als medicijn voor de gestreste dokter

  Mindfulness is aangetoond effectief bij de behandeling van patiënten met stressklachten. Het is ook bekend dat nogal wat dokters zelf stressklachten hebben. Huisartsen rapporteren in ieder geval hoge niveaus van stress, leidend tot het gevoel van uitputting, en een relatief lagere kwaliteit van…

 • Effectiviteit van pregabaline hangt af van de soort pijn en de dosering

  Context Neuropathische pijn komt niet vaak voor, maar kan erg invaliderend zijn. Anti-epileptica zoals pregabaline worden al sinds de jaren zestig gebruikt tegen neuropathische pijn. Nu zijn ook enkele onderzoeken gedaan naar het effect van pregabaline bij acute pijn. Dit kan de toepassing van…

 • Een frons en een lach

  Jarenlang heerste er controverse over de optimale behandeling van de idiopathische facialisparese (Bellse paralyse) met corticosteroïden en/of antivirale middelen. Dat nu binnen één week twee grote meta-analyses naar het effect van deze middelen verschenen, doet de wenkbrauwen toch fronsen. In…

 • Een hersentumor als schelp

  Doelgroep Algemeen. Inhoud Zeemist gaat over een meisje met een hersentumor. Zij vergelijkt de tumor met een schelp in haar hoofd die steeds groter wordt. Uiteindelijk stelt ze zich voor erin te zullen verdwijnen als een zandkorrel. De zee speelt voor haar een grote rol. Het boekje is…

 • De functionele toestand bij meer ernstig COPD

  Ozalevli et al vergeleken de opbrengst van de six minutes walking test (6MWT) met de Sit-to-Stand test (STST) voor het bepalen van de functionele toestand bij COPD. Bij de 6MWT draait het om de maximale afstand die patiënten binnen zes minuten wandelend afleggen. Bij de STST gaat de patiënt…

 • Gezondheidsrecht

  Doelgroep Studenten geneeskunde, (huis)artsen. Inhoud Sinds augustus 2009 is er een tweede, herziene en geactualiseerde druk van Gezondheidsrecht. Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook voor gevestigde artsen een nuttige bron van inleidende informatie…

 • BODE- of ADO-index bij eerstelijns prognosebepaling COPD

  In 2004 werd de uit 4 items bestaande BODE-index (BMI, FEV1 , dyspneuscore en six minutes walking test (6MWT)) geïntroduceerd als prognostische index bij COPD. Puhan et al. vergeleken het door BODE voorspelde absolute risico op overlijden binnen drie jaar met de feiten, vastgesteld in twee…

 • Huisartsen honkvast bij keuze locatie

  Steeds meer huisartsen in afgelegen gebieden hebben problemen om een opvolger te vinden. De regio’s in de Randstad zijn daarentegen als vestigingsgebied erg populair. De vraag is in hoeverre de geografische spreiding van de huisartsenopleidingen hierbij een rol speelt. De jaarlijkse NIVEL…

 • ‘Goede voorlichting over preventie is net zo belangrijk als de preventie zelf’

  Damoiseaux doet al jarenlang onderzoek naar antibioticagebruik; vanwaar deze belangstelling? ‘In Nederland zijn we sterk gefocust op manieren om het veelvuldig gebruik van antibiotica te reduceren. Doe je dat via communicatietechnieken, of sneltests, of op klinische kenmerken? De focus…

Wetenschap

 • Opsporing en behandeling van hypertensie bij 80-plussers

  De gunstige resultaten van de grote hypertensietrials aan het eind van de vorige eeuw zijn duidelijk over de effectiviteit van hypertensiebehandeling bij ouderen. Omdat het absolute risico op cardiovasculaire events bij ouderen hoger ligt dan bij jongere mensen, is de individuele kans op profijt…

 • Wratten bij basisschoolkinderen: prevalentie en de relatie met omgevingsfactoren

  Ondanks de hoge prevalentie van wratten bij basisschoolkinderen in de huisartsenpraktijk, is kennis over de epidemiologie van wratten beperkt. Huisartsen, GGD’s en dermatologen verstrekken preventieadviezen, zoals het dragen van slippers in openbare douches en zwembaden. Eenderde…

 • Teledermatologie en minder bezoeken aan de dermatoloog

  Het aantal verwijzingen naar de dermatoloog, en daarmee de lengte van de wachtlijsten, neemt toe. Teleconsulten hebben de potentie om deze wachtlijsten te bekorten. Omdat visuele informatie bij dermatologie van groot belang is, leent dit specialisme zich bij uitstek voor teleconsulten…

 • Paracetamol en vaccinaties

  Koorts is een normale fysiologische reactie, waarbij het vrijkomen van cytokinen een cascade van immunologische reacties op gang brengt. Uit onderzoek is ook gebleken dat verlaging van de temperatuur na toediening van paracetamol geen voorspeller is van het ziektebeloop bij kinderen met…

 • Antibiotica bij kinderen met otitis media acuta verhogen de kans op een recidief

  Antibiotica verkorten de duur van klachten ten gevolge van otitis media acuta. Het gebruik leidt echter ook sneller tot een doktersbezoek bij een volgende episode en legt meer druk op de dokter om antibiotica voor te schrijven. Dat kan leiden tot meer antibioticaresistentie. Gegevens…

Praktijk

 • Herhaaldelijk geheugenverlies

  Transient global amnesia (TGA) is een klassiek neurologisch beeld dat zelden voorkomt in de huisartsenpraktijk. TGA verdwijnt meestal binnen een etmaal zonder blijvende schade, en herhaalt zich zelden. De huisarts kan de diagnose goed zelf stellen op basis van zeven klinische criteria…

 • Platvoeten bij kinderen

  Huisartsen krijgen regelmatig vragen over platvoeten (pedes plani) bij kinderen. Meestal zijn de ouders ongerust. Ze vragen zich af of hun kind platvoeten heeft en zo ja wat daar dan aan te doen is. Soms struikelt een kind over zijn eigen voeten. Kleuters klagen vrijwel niet over pijn aan hun…

 • Illusie

  Sommigen hebben chronische pijn zonder goede verklaring. Of pijn met verklaring, maar zonder oplossing. De meesten vinden een evenwicht. Dat is niet leuk, maar het moet maar. Bij sommigen zie je dat de chronische en onbegrepen pijn hun hele leven verwoest. Dit kan leiden tot wanhopig zoeken naar…

 • Klinische fotografie voor teledermatologie

  Teledermatologie heeft ingang gevonden in de Nederlandse huisartsenpraktijk en zal steeds belangrijker worden. Omdat dermatologie een visueel karakter heeft, moeten de foto’s die voor een teleconsult worden ingestuurd van goede kwaliteit zijn. De meeste digitale camera’s kunnen goede…

 • Hartkloppingen

  Iedereen heeft weleens hartkloppingen, maar bijna niemand gaat daarmee naar de huisarts. Doet een patiënt dat wel, dan zal hij daar waarschijnlijk een belangrijke reden voor hebben. Bij de huisarts leidt de klacht hartkloppingen al snel tot uitgebreide differentiaaldiagnostische overwegingen…

 • Nekpijn

  Huisartsen zien op hun spreekuur regelmatig patiënten die klagen over nekpijn: pijn en/of stijfheid in de regio tussen het achterhoofd en de schouders, eventueel in combinatie met bewegingsbeperking van het hoofd. De oorzaak van nekpijn is veelal onschuldig, maar de huisarts moet alert zijn op…

 • NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

  De diagnose polymyalgia rheumatica is niet gemakkelijk te stellen, omdat deze weinig specifiek is. De gemiddelde leeftijd waarop in Engelse huisartsenpraktijken de diagnose werd gesteld, was ongeveer 75 jaar. De BSE is vaak al verhoogd bij oudere mensen (de bovengrens is bij vrouwen > 50 jaar…

 • Teledermatologie

  In dit nummer van H&W wordt de procedure van de teledermatologie helder uit de doeken gedaan, compleet met verwijzing naar relevante websites. Teledermatologie geeft een reductie met ongeveer 20% van de verwijzingen naar de dermatoloog. Teledermatologie is ook een onderwerp dat in de tweede…

 • Antibiotica bij middenoorontsteking

  Het onderzoek van Roger Damoiseaux toont aan dat het goed is om terughoudend te zijn met het voorschrijven van antibiotica bij otitis media acuta. Ook de standaard over dit onderwerp adviseert terughoudendheid. Als u uw kennis wilt opfrissen: in mei 2010 verschijnt over dit onderwerp een nieuw…

 • ‘Gelukkig hoeft die ring nooit meer af!’

  Ik kreeg op een gegeven moment ontzettend zere handen en in het begin denk je dat het vanzelf wel zal overgaan, maar het werd steeds erger. Vooral ’s ochtends had ik heel veel pijn; op een gegeven moment kon ik bijna niet meer uit bed komen omdat ik niet op mijn handen kon steunen. Ik had ook…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

  Stel de diagnose polymyalgia reumatica (PMR) bij patiënten ouder dan vijftig jaar met: * bilaterale pijn en stijfheid in nek en schoudergordel en/of heupgordel, met door de pijn veroorzaakte bewegingsbeperking, die gerekend vanaf het moment van de eerste klachten langer dan vier weken…