Nieuws

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Gepubliceerd
30 maart 2015
De stiefmoeder van Sneeuwwitje wilde graag de mooiste zijn. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste van het land?’ Zo’n spiegel is handig als je de mooiste wilt zijn, maar hoe kun je als wetenschapper weten of je de beste bent?

Wetenschappelijke spiegel

In de wetenschap gaat het erom zo goed mogelijk onderzoek te doen en dat te publiceren in de wetenschappelijke tijdschriften met een hoge impact factor. Die factor hangt af van de citatiescore, die aangeeft hoe vaak anderen naar artikelen uit dit tijdschrift verwijzen. Medische tijdschriften met een hoge impact factor zijn New England Journal of Medicine (54), Lancet (39), JAMA (30) en BMJ (16). Het huisartsgeneeskundige tijdschrift met de hoogste impact factor is het Amerikaanse Annals of Family Medicine (4,6). H&W is niet geïndexeerd en doet niet mee in dit spel. Het gaat om het aantal publicaties en de mate waarin deze artikelen worden gepubliceerd in tijdschriften met een hoge impact factor. De Hirsch-index en Researchgate geven inzicht in de kwaliteit van een onderzoeker. Een onderzoeker heeft bijvoorbeeld een Hirsch of h-index van 20 als hij 20 artikelen heeft gepubliceerd die 20 keer (of meer) zijn geciteerd. De h-index is een belangrijke maat, omdat het aantal publicaties alleen niets zegt over de impact van deze publicaties en het aantal citaties beïnvloed kan worden door een klein aantal zeer vaak geciteerde artikelen. De laatste jaren is de website Researchgate erg populair. Op deze website ziet de onderzoeker zijn score (gebaseerd op de mate waarin anderen gebruikmaken van zijn publicaties), de hoeveelheid publicaties en de cumulatieve impact factor ervan. Onderzoekers zien ook de impact factor van co-auteurs. Kijken in deze spiegel geeft duidelijkheid en stimuleert het competitiegevoel, je ziet hoe je het zelf doet, en wie het beter of slechter doet.

Engelstalig publiceren

Onderzoekers die met hun promotie bezig zijn, worden gestimuleerd om te publiceren in Engelstalige tijdschriften met een zo hoog mogelijke impact factor. Een hoge impact factor levert de onderzoeker en hun begeleiders punten op. H&W publiceert regelmatig dubbelpublicaties van onderzoeken die eerst in het buitenland zijn gepubliceerd. De dubbels van deze maand (Essers en Pronk) zijn eerst gepubliceerd in Engelstalige tijdschriften met een impact factor van 1,7; 2,6 en 1,4. Een goede prestatie!
De afgelopen jaren zijn regelmatig kritische artikelen verschenen over het systeem van de medische wetenschap: ‘veel wetenschappelijke resultaten zijn belangrijker voor (de loopbaan van) de wetenschapper dan voor de maatschappij.’ Hoge scores voor wetenschappers gaan niet altijd gepaard met het meest relevante of zinvolle onderzoek. Het is ook wel vreemd: omdat de onderzoeksvraag relevant is voor de Nederlandse huisartsgeneeskunde doet men onderzoek, gefinancierd met Nederlands gemeenschapsgeld. De artikelen worden echter gepubliceerd in Engelstalige tijdschriften met soms een veel kleiner bereik dan H&W.
Waar speelt H&W wel een rol? De redactiecommissie selecteert elke maand de parels onder de publicaties van de huisartsgeneeskundige onderzoeken in Engelstalige tijdschriften. Daarmee komen de resultaten weer terug in het domein waarvoor de vraagstelling is bedacht: de Nederlandse huisartsgeneeskunde. Wij spiegelen ons graag aan deze parels.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen