Richtlijn

Starten én stoppen met ‘levende’ aanbevelingen in de NHG-Standaard COVID-19

Gepubliceerd
5 december 2023
De NHG-Standaard COVID-19 is opnieuw herzien. De belangrijkste wijzigingen betreffen de risicogroepen voor een ernstig beloop, de aanbevelingen over aanvullend onderzoek en de aanbeveling over inhalatiecorticosteroïden. De herziene versie is nu een reguliere standaard in plaats van een ‘levende richtlijn’ geworden.