Jacoba Greving

Jacoba Greving

Jacoba Greving is werkzaam als richtlijnmethodoloog bij het NHG en maakt sinds juli 2023 deel uit van de redactiecommissie van Huisarts en Wetenschap.

 

Jacoba Greving studeerde Voeding en Gezondheid in Wageningen en is gepromoveerd op het onderwerp trends in het voorschrijven van antihypertensiva in de huisartsenpraktijk. Na haar promotie heeft zij 15 jaar als klinisch epidemioloog bij het Julius Centrum gewerkt en heeft daarna de overstap gemaakt naar het NHG.

 

Ik vind het belangrijk dat nieuwe inzichten vanuit de wetenschap op een goede manier onder de aandacht van de huisarts komen.

 

Jacoba: “Ik vind het erg leuk om op epidemiologisch gebied mijn steentje bij te dragen. Ik kijk met een andere bril naar artikelen: Welke methodologische tekortkomingen spelen er? Zijn de resultaten op een goede manier geïnterpreteerd? Gebruiken de auteurs de juiste terminologie? 

 

Als lid van de redactie van H&W is het mijn missie om te zorgen dat auteurs een leesbaar, duidelijk en inhoudelijk correct artikel afleveren, waar de huisarts iets mee kan in de dagelijkse praktijk.”

Artikelen