Nieuws

Stekende heup: slecht weer?

Gepubliceerd
4 juni 2014
Veel patiënten met artrose vertellen dat hun klachten afhankelijk zijn van het weer. Een goede verklaring hiervoor ontbreekt en in de praktijk wordt deze associatie vaak weggewimpeld. Recent onderzoek laat zien dat weersomstandigheden wel enig effect hebben op artroseklachten, maar dat deze invloed zo klein is dat zij niet klinisch relevant is.
Desirée Dorleijn et al. deden er onderzoek naar en volgden 222 patiënten met artrose van de heup gedurende 2 jaar. Zij vulden elke 3 maanden een vragenlijst in, die hun klachten met de zogenaamde WOMAC-pijn- en functiescore in beeld bracht. De onderzoekers gebruikten gegevens van het KNMI om een relatie tussen weersomstandigheden en artroseklachten te bestuderen.
De luchtvochtigheid en barometerdruk bleken samen te hangen met artroseklachten. Bij een stijging van de luchtvochtigheid met 10% nam de gemiddelde pijnintensiteit op een schaal van 0 tot 100 toe met 1 punt. Bij een stijging van de luchtdruk met 10 hPa namen beperkingen op de WOMAC-functieschaal op dezelfde schaal eveneens met 1 punt toe. Temperatuur en windsnelheid bleken niet gerelateerd aan de klachten. De bijdrage van weersomstandigheden aan de mate van gewrichtsklachten was hiermee = 1%.
Uw patiënt die aan zijn gewrichtsklachten verandering van weer waarneemt, heeft dus gelijk. Sterker nog: hij heeft een heel gevoelige waarneming, want de invloed van weersomstandigheden op artroseklachten is maar erg klein.
Linda Bröker

Literatuur

  • 1.Dorleijn DMJ, et al. Associations between weather conditions and clinical symptoms in patients with hip osteoarthritis: a 2-year cohort study. Pain 2014;155:808-13.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen