Nieuws

Stomen helpt niet tegen verkoudheid

Gepubliceerd
1 februari 2018
Stomen met hete, vochtige lucht om een eenvoudige verkoudheid te bestrijden, heeft geen aantoonbaar effect op het klinisch beeld of de subjectieve beleving van de klachten. Een recente Cochrane-review rekent af met het idee dat stomen verlichting geeft.
0 reacties
Deze Cochrane-review is een update van eerder verschenen reviews. De auteurs beschrijven zes onderzoeken met in totaal 387 patiënten die allemaal met een standaard vernevelapparaat werden behandeld of een placebobehandeling kregen. Het klinisch beeld liet in sommige onderzoeken een statistisch significante verbetering zien, maar in andere onderzoeken was dit effect niet aantoonbaar. Vanwege de matige kwaliteit van alle onderzoeken konden de auteurs hieruit geen definitieve conclusies trekken. De auteurs gingen ook na of de behandeling wel of niet had geholpen. Zij vonden daarbij evenmin een statistisch significant verschil tussen de patiënten die een placebobehandeling kregen en de patiënten die hadden gestoomd. Ernstige bijwerkingen werden niet gemeld.
De NHG-Standaard Acute rhinosinusitis geeft aan dat stomen bij verkoudheid de klachten kan verminderen. Dit advies is gebaseerd op een eerdere versie van deze Cochrane-review, maar de standaard houdt wel de nodige slagen om de arm gezien de matige kwaliteit van de onderzoeken en de tegenstellingen tussen de verschillende onderzoeken. De NHG-Standaard waarschuwt verder voor het optreden van ernstige brandwonden, zeker bij jonge kinderen. In de onderzoeken is echter steeds gebruikgemaakt van een speciale vernevelaar met waterdamp van maximaal 43 graden, dus daarbij is het risico op verbranding minder hoog. Stomen met warme, vochtige lucht helpt niet bij de bestrijding van klachten van een eenvoudige verkoudheid. Sommige patiënten geven aan er toch baat bij te hebben, voor hen is het waarschijnlijk een onschuldige doch onbewezen placebobehandeling.

Literatuur

  • Singh M, et al. Heated, humidified air for the common cold. Cochrane Database Syst Rev 2017;8:CD001728.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen