Nieuws

Stoppen met roken: de sigaar uit eigen doos?

Gepubliceerd
25 juni 2009

In Duitsland onderzocht men de kosteneffectiviteit van stoppen-met-roken interventies door huisartsen. In een cluster randomized trial werden 82 huisartsen gerandomiseerd over 4 opties. Optie 1 was de gewone huisartsenzorg. Bij optie 2 kreeg de huisarts specifieke training en een beloning van € 130,- per patiënt bij succes. Bij optie 3 werd optie 2 uitgebreid met gratis anti-rookmedicatie en bij optie 4 kwam daar nog eens een onkostenvergoeding bij voor de patiënt (premie maximaal € 130,-). De gehanteerde definitie van succes was dat de patiënt na een jaar gestopt was met roken (puntprevalentie), gevalideerd met een serumcotininebepaling. In totaal betrokken de huisartsen 577 patiënten in het onderzoek. De succespercentages per optie waren (1) 2,7% (2) 3,5% (3) 12,1% en (4) 14,6%. Uitsluitend externe prikkels uitdelen aan de huisarts had dus geen invloed. Een beperkt aantal rokers liet zich verleiden door de premie van € 130,-, hetgeen slechts eentiende bedraagt van hun jaarlijkse rookkosten (gemiddeld € 1300,-). Gaat Nederland nu over tot gratis medicatieverstrekking door de ziektekostenverzekeraar voor mensen die willen stoppen met roken? En doet de overheid daarna een duit in het zakje, als premie bij succes? Komt de sigaar uit minister Klinks eigen, of uit andermans doos? (BP)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen