Nieuws

Stretchen kan helpen tegen nachtelijke kuitkrampen

Gepubliceerd
23 augustus 2021
Nachtelijke kuitkrampen zijn erg hinderlijk en verstoren de nachtrust. Dagelijks stretchen van de kuit en hamstrings gedurende 6 weken kan helpen om de ernst van de kuitkrampen te verminderen. Dat blijkt uit een recente cochranereview.
0 reacties

De auteurs includeerden 3 trials met in totaal 201 patiënten om het effect van niet-medicamenteuze interventies op kuitkrampen te onderzoeken. De primaire uitkomstmaat was frequentie van de krampen. Ernst van de pijn was 1 van de secundaire uitkomstmaten. Alle geïncludeerde patiënten waren ≥ 50 jaar en hadden geen neurologische aandoeningen. Zwangeren werden expliciet uitgesloten. 

Dagelijks de kuit en hamstring stretchen gedurende 6 weken gaf enige afname van de intensiteit van de pijn die mensen ervoeren (gemiddeld verschil op de VAS-schaal -1,30; 95%-BI -1,74 tot -0,86). De bewijskracht van het effect op de frequentie van de krampen was te laag. Eén trial onderzocht het effect van het stretchen van alleen de kuit (en niet de hamstring) gedurende 12 weken op de frequentie van de krampen, maar daarin werd nauwelijks verschil gevonden tussen wel of niet stretchen. Geen enkele trial rapporteerde data over de kwaliteit van slaap, het effect op de kwaliteit van leven en dagelijkse activiteiten. De 3 trials waren van matige kwaliteit. Geen enkele deelnemer in de 3 trials rapporteerde bijwerkingen. 

Concluderend: dagelijks stretchen van kuit en hamstrings kan effect hebben op de intensiteit van de pijn bij nachtelijke kuitkrampen, maar de bewijskracht is laag. Deze conclusie sluit aan bij de NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen, waarin strekoefeningen als mogelijk advies worden vermeld. Pas bij ernstige, aanhoudende klachten en onvoldoende effect van niet-medicamenteuze adviezen wordt geadviseerd hydrokinine als spierrelaxans te starten. 

Wanneer u uw patiënt wilt instrueren over het stretchen kunt u uitleggen dat 3 series van dagelijks 10 seconden stretchen van kuit en hamstring gedurende 6 weken effect zou kunnen hebben op de intensiteit van de pijn.

Lees meer over het onderzoek Non-drug therapies for the secondary prevention of lower limb muscle cramps van F. Hawke, et al.

Literatuur

  • Hawke F, et al. Non-drug therapies for the secondary prevention of lower limb muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2021;5:CD008496.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen